Historia

Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Podaj przyczyny wybuchu powstania styczniowego. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Podaj przyczyny wybuchu powstania styczniowego.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
5
 Zadanie

Przyczyny wybuchu powstania styczniowego:

  • Wzrost nastrojów niepodległościowych w Królestwie Polskim - organizowanie pochodów, manifestacji patriotycznych, nabożeństw w intencji ojczyzny, wprowadzenie żałoby narodowej.
  • Brak reform ze strony cara Aleksandra II, uciskanie polskich chłopów.
  • Rozwój działań konspiracyjnych, powstanie tajnych organizacji. W 1863 roku dorosło nowe pokolenie Polaków, nie pamiętających klęski powstania listopadowego oraz represji po nim, dążące do wybuchu kolejnego zrywu narodowego.
  • Osłabienie Rosji w wyniku przegranej wojny krymskiej (1853-1856), nastanie tzw. "odwilży posewastopolskiej".
  • Rosnące aresztowania opozycjonistów i patriotów.
  • Ogłoszenie branki - nadzwyczajnego poboru młodych Polaków do wojska carskiego na okres 25 lat.