Historia

Przeczytaj poniższy fragment tekstu źródłowego, zatytułowanego 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj poniższy fragment tekstu źródłowego, zatytułowanego

4
 Zadanie

5
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

a) Jakie uczniowie ponosili konsekwencje w przypadku znalezienia u nich polskich książek?

W przypadku znalezienia u uczniów polskich książek, byli oni karani kilkugodzinną "kozą", zapisywano ich w dzienniku kar. Jeśli sytuacja się powtórzyła - uczniowie byli wyrzucani ze stancji, którą następnie zamykano.

b) Jakie były konsekwencje znalezienia książek o treści politycznej lub antypaństwowej?

W przypadku znalezienia u uczniów książek o treści politycznej lub antypaństwowej byli oni bezwarunkowo relegowani ze szkoły, stancję likwidowano.

c) Na podstawie dodatkowych źródeł informacji wymień imiona i nazwiska twórców uznanych za polskich wieszczów narodowych oraz ich najważniejsze dzieła. 

Twórcy uznani za polskich wieszczów narodowych oraz ich najważniejsze dzieła:

 • Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz", "Dziady", "Oda do młodości", "Ballady i romanse".
 • Juliusz Słowacki - "Kordian", "Balladyna", "Testament mój".
 • Zygmunt Krasiński - "Nie - Boska komedia", "Przedświt", "Irydion".
 • Cyprian Kamil Norwid - (nazywany "czwartym wieszczem") "Moja piosnka II", "Bema pamięci żałobny rapsod", "Moja ojczyzna".
DYSKUSJA
user profile image
Gość

05-10-2017
Dzięki :)
Informacje
Historia wokół nas 6
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10402

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie