Historia

Oto zadanie dla surferów internetowych. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Oto zadanie dla surferów internetowych.

7
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

"Mazurek Dąbrowskiego" zawiera słowa: "Dla ojczyzny ratowania / Wrócim się przez morze". Napisz, o jakim wydarzeniu mowa. Aby się tego dowiedzieć, wpisz w wiszukiwarę: Als 1658

Als - to duńska wyspa, położona w jedenej z cieśnin Morza Bałtyckiego, pomiędzy Półwyspem Jutlandzkim a wyspą Fionia.

W 1658 roku sprzymierzone siły brandenbursko-cesarsko-polskie, wspierające Danię podczas II wojny północnej, przeprowadziły operację desantową właśnie na wyspie Als. Polskie oddziały, dowodzone przez Stefana Czarnieckiego przeprawiwszy się przez szeroką na ok. 500 m cieśninę na łodziach, holowały za sobą płynące konie. Udany desant Polaków doprowadził do zdobycia wyspy zajętej przez Szwedów. Wydarzenie to zostało upamiętnione w polskim hymnie narodowym - "Mazurku Dąbrowskiego".

A. Opisz losy Ukrainy od 1569 do 1667 roku.

 • Na mocy unii lubelskiej zawartej w 1569 roku Ukraina została przyłączona do Korony.
 • Ukraińscy chłopi byli wyzyskiwani przez polskich magnatów, którzy chcieli przekształcić Kozaków w chłopów pańszczyźnianych. Polacy i Ukraińcy różnili się także pod względem religijnym. Kozacy byli wyznawcami prawosławia, polscy magnaci - byli katolikami.
 • W 1648 roku pod wodzą atamana Bohdana Chmielnickiego wybuchło na Ukrainie powstanie wymierzone przeciwko Rzeczpospolitej.
 • Kozacy postanowili walczyć o niepodległą Ukrainę, pragnęli utworzyć własne państwo.
 • Po kilku latach niezwykle okrutnych walk, okazało się, że Kozacy nie są w stanie własnymi siłami stworzyć wolnej Ukrainy. Zwrócili się o pomoc do Moskwy.
 • W 1654 roku car wkroczył na tereny Ukrainy i Litwy i zajął te ziemie.
 • W 1667 roku na mocy pokoju w Andruszowie - Ukraina została podzielona między Moskwę a Polskę.

B. Dlaczego Szwedzi łatwo zajęli Rzeczpospolitą w 1655 roku?

Szwedzi w bardzo szybkim tempie zajęli Rzeczpospolitą, ponieważ nie posiadała ona stałego wojska, pospolite ruszenie złożone z przedstawicieli szlachty nie było w stanie stawić oporu najeźdźcy. Rzeczpospolita była osłabiona licznymi konfliktami wewnętrznymi - powstanie Bohdana Chmielnickiego oraz wojna z Moskwą. Ponadto, przemyślany atak Karola X Gustawa ułatwiły kontakty z polską magnaterią. Czynny udział w przygotowaniu najazdu brał podkanclerzy koronny Hieronim Radziejowski, który zdradzał obcemu monarsze informacje o wewnętrznym kryzysie Rzeczpospolitej. W Wielkopolsce dowódcy pospolitego ruszenia – Krzysztof Opaliński oraz Andrzej Grudziński – poddali się Szwedom bez bitwy pod Ujściem, zaś na Litwie Radziwiłłowie z hetmanem wielkim Januszem uznali zwierzchnictwo szwedzkiego króla (ugoda w Kiejdanach).  

C. Przedstaw najważniejsze wydarzenia potopu.

Przebieg wojny polsko - szwedzkiej w latach 1655-1660:

 • 1655 rok - wkroczenie wojsk szwedzkich na tereny Rzeczpospolitej.
 • Kapitulacja wojsk polskich.
 • Król Jan Kazimierz opuszcza kraj i udaje się na Śląsk.
 • Obrona Jasnej Góry przed Szwedami.
 • Stefan Czarniecki toczy wojnę podjazdową (szarpaną) z wojskami szwedzkimi.
 • Powrót Jana Kazimierza do kraju.
 • 1660 rok - zawarcie pokoju w Oliwie. Polska traci większą część Inflant, król Polski zrzeka się praw do tronu Szwecji. 

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie