Historia

Wyobraź sobie, że pan Anzelm zabrał cię 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Wyobraź sobie, że pan Anzelm zabrał cię

6
 Zadanie
7
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

 

A. W jaki sposób rozwój miast na Zachodzie wpłynął na poziom życia polskiej szlachty?

Na początku XV wieku w miastach Europy Zachodniej szybko przybywało mieszkańców, dlatego też rosło zapotrzebowanie na żywność, a przede wszystkim na zboże. Z czasem gwałtownie zaczęły rosnąć ceny produktów rolnych. Dzięki temu, bogaciła się polska szlachta, która sprzedawała zboże za granicę. By zwiększyć produkcję i dochody z majątków ziemskich, szlachcice powiększali swe dobra. Rozbudowywali folwarki - rozległe gospodarstwa rolne nastawione na produkcję i sprzedaż rozmaitych produktów. Karczowano lasy i obsiewano nieużytki rolne.

B. Opisz spław rzeczny Wisłą do Gdańska: kto płynął, jak długo, na jakich statkachu, co wiózł i po co.

W czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej najważniejszym szlakiem transportowym była Wisła. Do Gdańska spławiano między innymi: zboże, futra, miód, chmiel, len oraz drewno. Zanim jednak zboże dotarło do gdańskiego portu, dowożono je z najdalszych zakątków kraju do leżących nad Wisłą spichlerzy. Magazyny zboża wznoszono w nadwiślańskich miastach: w Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym oraz w Grudziądzu. Ziarno gromadzone w magazynach było następnie przeładowywane przez flisaków na rzeczne statki transportowe zwane szkutami. Flisacy podpływali pod spichlerze i po załadowaniu towary ruszali do Gdańska. Podróż trwała czasami nawet kilka tygodni. Kierował nią kapitan statku, który doskonale znał rzekę i wiedział, jak ominąć miejsca występowania wielu mielizn. Po przybyciu do Gdańska zboże sprzedawano gdańskim kupcom, którzy następnie z dużym zyskiem odsprzedawali je zachodnioeuropejskim odbiorcom.

C. Omów znaczenie Gdańska w XVI-wiecznej Polsce.

W XVI wieku Gdańsk był nie tylko największym miastem w państwie, lecz także jedynym liczącym się polskim portem nad Bałtykiem, uzyskał niemal wyłączne prawo do sprzedaży polskiego zboża. Na zachód Europy sprzedawano wówczas len, chmiel, miód, futra i drewno. Dużą popularnością cieszyły się także meble wykonywane przez gdańskich stolarzy oraz ozdoby z bursztynu i złota. Od zagranicznych kupców nabywano z kolei wino, przyprawy, jedwab oraz angielskie sukno. Dzięki pośredniczeniu w wymianie handlowej między Rzeczpospolitą a krajami zachodniej Europy - Gdańsk dynamicznie się rozwijał stając się z czasem najzamożniejszym polskim miastem.

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie