Historia

Co się zmieniło na zamku wawelskim za 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Co się zmieniło na zamku wawelskim za

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

W czasach panowania Zygmunta I Starego państwo polskie przeżywało ożywiony rozwój kulturalny i gospodarczy. Król był doskonale wykształcony, władał kilkoma językami. Był mecenasem sztuki, dbał o jej rozwój. Kazał przebudować Zamek Królewski na Wawelu w stylu renesansowym. Komnaty stały się odtąd jasne i przestronne. Udekorowano je wieloma rzeźbami, a ściany przystrojono ozdobnymi tkaninami. Przebudową zamku zajmowali się włoscy architekci, którzy przybywali do Polski na zaproszenie Zygmunta Starego i jego małożonki, królowej Bony, która pochodziła z włoskiego rodu Sforzów. Na wieży wawelskiej katedry zawieszono mosiężny dzwon Zygmunt, by na chwałę Jagiellonów i Królestwa Polskiego dzwonił. Przy katedrze wzniesiono kaplicę Zygmuntowską pokrytą piękną, złotą kopułą. Zgodnie z renesansowym stylem dziedziniec zamku otoczono krużgankami - były to zastępujące klatkę schodową długie korytarze zbudowane z wielopiętrowych arkad, czyli łuków opartych na filarach. Wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej stało się miejscem pochówku ostatnich władców z dynastii Jagiellonów. 

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10166

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie