Historia

Podaj przykłady osiągnięć naukowców i twórców 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Podaj przykłady osiągnięć naukowców i twórców

4
 Zadanie

Przykłady osiągnięć naukowców i twórców kultury II Rzeczypospolitej:

 • Stefan Banach - polski matematyk, profesor Uniwerstytetu Lwowskiego, współtwórca analizy funkcjonalnej.
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz - polski pisarz, dramaturg, malarz, filozof i fotografik;
 • Włodzimierz Kołos - polski fizyk i chemik, jeden z twórców współczesnej chemii kwantowej;
 • Julian Tuwim - pisarz, autor tekstów piosenek, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego;
 • Kornel Makuszyński - polski poeta, prozaik, felietonista, krytyk teatralny, był jednym z najpoczytniejszych i najbardziej popularnych polskich pisarzy;
 • Karol Szymanowski - polski kompozytor, pianista, obok Fryderyka Chopina uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów;
 • Józef Kostrzewski - profesor, jeden z najwybitniejszych polskich archeologów XX stulecia, naukowiec o szerokich horyzontach, twórca tzw. polskiej szkoły archeologicznej. Wraz z Walentym Szwajcerem prowadził badania nad osadą w Biskupinie;
 • Michał Bobrzyński, Władysław Konopczyński, Oswald BalzerSzymon Askenazy - najsłynniejsi polscy historycy doby dwudziestolecia międzywojennego;

W okresie dwudziestolecia międzywojennego wielu polskich uczonych zdobyło ogólnoświatową sławę. Należeli do nich matematycy z Warszawy i Lwowa, filozofowie, lekarze, historycy, poeci. Archeolodzy prowadzili wówczas badania nad osadą w Biskupinie, architekci projektowali nowoczesne budowle, rozkwit przeżywała również literatura. 

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie