Historia

Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Podręcznik, GWO)

Co uzyskała opozycja w wyborach w 1989 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Co uzyskała opozycja w wyborach w 1989

7
 Zadanie

8
 Zadanie

W wyniku wyborów czerwcowych 1989 roku - opozycja zdobyła 161 miejsc w sejmie (wszystkie, które mogła zdobyć) oraz 99 w senacie (na 100). 

Dotychczasowi sojusznicy komunistów (partie ZSL i SD) odłączyły się od PZPR i utworzyły z Solidarnością koalicję sejmową. W tej sytuacji klub parlamentarny PZPR znalazł się w mniejszości i gen. Czesław Kiszczak nie zdołał stworzyć nowego rządu. Latem 1989 roku misję tworzenia rządu powierzono pierwszemu po wojnie niekomunistycznemu premierowi - Tadeuszowi Mazowieckiemu.

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10710

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie