Historia

Wyobraź sobie, że jest jesień 1806 roku. Mieszkasz w Poznaniu. 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wyobraź sobie, że jest jesień 1806 roku. Mieszkasz w Poznaniu.

6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

Ćwiczenia
 Zadanie

 • Wyobraź sobie, że jest jesień 1806 roku. Mieszkasz w Poznaniu. Stoisz właśnie w kolejce po ziemniaki, przywiezione przez chłopów z okolicznych wsi. - Czas iść do wojska - mruczy mężczyzna za tobą. - Jak Napoleon zobaczy tysiące polskich żołnierzy, zaraz Rzeczpospolitą odbuduje. Czy rzeczywiście? Napisz, co mu powiesz.

- Polacy żywią nadzieję, że u boku Napoleona uda się odzyskać niepodległość. Niestety, nasi żołnierze potrzebni są cesarzowi jedynie do walki o wielkość Francji. Już raz przeżyliśmy wielkie rozczarowanie, kiedy oddziały Legionów zostały wysłane na wyspę San Domingo w Ameryce Środkowej, by walczyć ze zbuntowanymi niewolnikami. Większość żołnierzy zginęła lub zmarła z powodu chorób tropikalnych. Napolen przedkłada sprawy własnego kraju nad nasze. 

A. Co zmieniła we Francji rewolucja francuska?

W wyniku rewolucji, która wybuchła we Francji w 1789 roku obalono monarchię, ścięto króla Ludwika XVI i wprowadzono republikę. Rewolucja wpłynęła również na przebudowę francuskiego społeczeństwa. Idee rewolucyjne, takie jak wolność, równość, braterstwo - stały się podstawą tworzenia nowoczesnego demokratycznego państwa, a także zmian zachodzących w innych krajach Europy.

B. Opisz historię Legionów Polskich.

Legiony Polskie, Legiony Dąbrowskiego powstały w północnych Włoszech z inicjatywy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, walczyły u boku Francji i sprzymierzonych z nią państw włoskich. Zostały utworzone na mocy umowy z rządem Lombardii w styczniu 1797 roku. Wśród żołnierzy Legionów znaleźli się głównie polscy ochotnicy - jeńcy z armii austriackiej. Oficerowie rekrutowali się z emigracji polskiej we Francji. Początkowo podzielone były na legie, w 1801 roku zostały przeorganizowane w półbrygady i wcielone do armii francuskiej. W latach 1797-1801 oddziały Legionów walczyły u boku wojsk francuskich przeciwko armiom austriackiej, rosyjskiej, neapolitańskiej. Kiedy Polacy uznali, że nie mogą liczyć na pomoc Napoleona w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, znaczna część walczących opuściła szeregi Legionów. W 1802 i 1803 roku pozostałych żołnierzy wysłano na wyspę San Domingo w celu stłumienia powstania tamtejszych tubylców. Większość żołnierzy zginęła. Legiony Polskie były szkołą patriotyzmu, swym charakterem nawiązywały do haseł rewolucji francuskiej, umocniły tradycję walki o niepodległość.

C. Czego spodziewali się Polacy po Napoleonie, a co od niego otrzymali?

Polacy mieli nadzieję, że walcząc u boku Napoleona Bonaparte uda im się odbudować wolną, niepodległą ojczyznę. Liczyli, że Francja tocząca wojny z zaborcami: Austrią, Prusami i Rosją wspomoże Polaków. Niestety Napoleon nie zapewnił Polsce wolności. Utworzył co prawda Księstwo Warszawskie będące namiastką państwa polskiego, jednak nie było ono w pełni samodzielne. Politycznie i gospodarczo silnie zależało od Francji, nie mogło również prowadzić własnej polityki zagranicznej. Na terenie Księstwa Warszawskiego stacjonowały francuskie oddziały wojskowe. By nie drażnić cara Rosji, w nazwie Księstwa celowo nie użyto określenia "polskie". Ponadto kiedy legioniści stali się niepotrzebni zostali wysłani na wyspę San Domingo na Morzu Karaibskim, dziś nazywaną Haiti. Ich zadaniem było stłumienie powstania skierowanego przeciw rządom Francuzów. Na skutek ciężkich walk i chorób wielu polskich żołnierzy zmarło na obczyźnie. Po klęsce Napoleona Polacy utracili swego protektora oraz stworzone przez niego państwo.

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie