Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Opisz politykę Napoleona wobec zaborców Polski. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Opisz politykę Napoleona wobec zaborców Polski.

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie
Ćwiczenia
 Zadanie
  • Polityka Napoleona wobec zaborców Polski:

Napoleon Bonaparte toczył wojny z Austrią, Prusami i Rosją. Początkowo odnosił wielkie zwycięstwa. Oddziały polskie walczyły u boku Francuzów przeciwko zaborcom. Wysiłek się opłacił. W 1807 roku na mocy traktatu w Tylży zawartego pomiędzy Napoleonem a carem Rosji Aleksandrem I utworzono Księstwo Warszawskie. Obejmowało ono swym zasięgiem część terenów zaboru pruskiego, a dwa lata później w wyniku wojny z Austrią zostało powiększone o część ziem zagrniętych przez ten kraj w I i III rozbiorze. Księstwo nie było państwem w pełni samodzielnym. Politycznie i gospodarczo silnie zależało od Francji. Nie mogło prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej. By nie drażnić cara Rosji, w nazwie Księstwa celowo nie użyto określenia "polskie". Nieudana wyprawa na Moskwę w 1812 roku i jego klęska przesądziły o losach cesarza Francuzów, który stracił tron i w 1815 roku został zesłany na Wyspę Św. Heleny, gdzie zakończył życie.