Historia

Opisz politykę Napoleona wobec zaborców Polski. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Opisz politykę Napoleona wobec zaborców Polski.

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie
Ćwiczenia
 Zadanie
 • Polityka Napoleona wobec zaborców Polski:

Napoleon Bonaparte toczył wojny z Austrią, Prusami i Rosją. Początkowo odnosił wielkie zwycięstwa. Oddziały polskie walczyły u boku Francuzów przeciwko zaborcom. Wysiłek się opłacił. W 1807 roku na mocy traktatu w Tylży zawartego pomiędzy Napoleonem a carem Rosji Aleksandrem I utworzono Księstwo Warszawskie. Obejmowało ono swym zasięgiem część terenów zaboru pruskiego, a dwa lata później w wyniku wojny z Austrią zostało powiększone o część ziem zagrniętych przez ten kraj w I i III rozbiorze. Księstwo nie było państwem w pełni samodzielnym. Politycznie i gospodarczo silnie zależało od Francji. Nie mogło prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej. By nie drażnić cara Rosji, w nazwie Księstwa celowo nie użyto określenia "polskie". Nieudana wyprawa na Moskwę w 1812 roku i jego klęska przesądziły o losach cesarza Francuzów, który stracił tron i w 1815 roku został zesłany na Wyspę Św. Heleny, gdzie zakończył życie.  

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-24
Dzieki za pomoc :):)
user profile image
Gość

0

2017-10-15
dzięki
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie