Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Kiedy i z jakiego powodu wybuchła rewolucja francuska? 4.75 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Kiedy i z jakiego powodu wybuchła rewolucja francuska?

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
  • Rewolucja francuska wybuchła 14 lipca 1789 roku, kiedy to lud Paryża dokonał szturmu na Bastylię - twierdzę, w której przetrzymywano przeciwników władzy królewskiej.

Przyczyny rewolucji francuskiej:

  • Wpływ filozofii oświecenia;
  • Szerzenie idei równości wszystkich ludzi;
  • Podział społeczeństwa francuskiego na część uprzywilejowaną (duchowieństwo i szlachta) i nieuprzywilejowaną (od chłopstwa po bogate mieszczaństwo);
  • Rosnące niezadowolenie stanu trzeciego - narastająca krytyka królewskiego dworu;
  • Wzrost cen żywności - głód i bieda;
  • Trudna sytuacja ekonomiczna Francji - absolutystyczne rządy, zadłużenie państwa i chęć nałożenia kolejnych podatków na przedstawicieli stanu trzeciego, forowanie interesów szlachty i duchowieństwa;