Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Na podstawie tekstu źródłowego wskaż poprawne 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Na podstawie tekstu źródłowego wskaż poprawne

4
 Zadanie

1. Cytowany dokument powstał:

[x] C. w drugiej połowie XVIII w. 

"Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki" napisana przez Thomasa Jeffersona została uchwalona przez Kongres Kontynentalny 4 lipca 1776 roku. 

2. Według zapisu cytowanego dokumentu prawo do wolności i szczęścia dał kolonistom:

[x] C. Bóg

3. Autorzy chcieli w cytowanym dokumencie:

[x] B. wskazać powody, dla których ogłosił niepodległość 13 kolonii.

4. Według zapisu cytowanego dokumentu władza sądownicza była w koloniach brytyjskich:

[x] D. ściśle podporządkowana monarsze.