Historia

Uzupełnij fragment tekstu Konstytucji Stanów Zjednoczonych 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Uzupełnij fragment tekstu Konstytucji Stanów Zjednoczonych

5
 Zadanie

Artykuł I. [...] 

Całą władzę ustawodawczą nadaną w tym artykule sprawować będzie Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, który będzie składał się z Senatu i Izby Reprezentantów.

Artykuł II. [...] 

Władza wykonawcza spoczywać będzie w ręku prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Będzie on sprawował urząd przez okres lat czterech [...].

Artykuł III. [...]

Władzę sądową Stanów Zjednoczonych Ameryki sprawować będzie jeden Sąd Najwyższy oraz sądy niższe, których tworzenie może co pewien czas uchwalać i nakazywać Kongres.

 

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10150

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie