Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Jakie dostrzegasz wady i zalety wolnej 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Zalety wolnej elekcji:

  • Szlachta jako ówczesna reprezentacja społeczeństwa polskiego miała możliwość wyboru władcy;
  • Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów wolna elekcja gwarantowała następcę tronu (krótki okres bezkrólewia w Rzeczypospolitej);
  • Na przyszłego władcę Rzeczypospolitej mogli kandydować różni pretendenci (możliwość wyboru najlepszego kandydata);

Wady wolnej elekcji:

  • Ryzyko przekupstwa szlachty przy wyborze nowego władcy;
  • W czasie wolnej elekcji często dochodziło do waśni, kłótni oraz wystąpień zbrojnych pomiędzy szlachtą;
  • Wolna elekcja stwarzała możliwość mieszania się obcych mocarstw w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej;