Historia

Bliżej historii 2 (Podręcznik, WSiP)

Wymień najważniejsze wydarzenia w dziedzinie 4.67 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wymień najważniejsze wydarzenia w dziedzinie

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Najważniejsze wydarzenia w dziedzinie polityki zagranicznej i wewnętrznej, które doprowadziły do zawarcia umowy lubelskiej:

  • Program egzekucji praw i dóbr wysunięty w XVI w. przez szlachtę. Egzekucjoniści dążyli do ściślejszego powiązania Korony z Wielkim Księstwem Litewskim.
  • Przedłużająca się i pochłaniająca wielkie koszty wojna w Inflantach. Zygmunt August stawał się coraz bardziej uzależniony od podatków na cele wojenne, wymagających zgody sejmu, w którym dominowali zwolennicy ścisłego związku Korony z Litwą.
  • Szlachta litewska pragnęła uzyskać podobne przywileje i wpływy, jakie posiadała szlachta polska i tym samym, uniezależnić się od wszechwładnej litewskiej magnaterii.
  • Król Zygmunt August nie miał męskiego potomka, co groziło wygaśnięciem dynastii Jagiellonów oraz rozpadem unii personalnej obu krajów.
DYSKUSJA
user profile image
Gość

16 października 2017
Dziekuje za piateczke z zadanka!!😘
user profile image
Kazimierz

2 października 2017
Dziękuję!!!!
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21706

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie