Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Scharakteryzuj najważniejsze nauki Marcina Lutra 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Scharakteryzuj najważniejsze nauki Marcina Lutra

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Najważniejsze założenia Marcina Lutra i jego zwolenników:

  • Jedynym źródłem wiary jest Pismo Święte - każdy wierny powinien je czytać i rozumieć interpretowany tekst.
  • Chrześcijanin może osiągnąć zbawienie jedynie przez wiarę, a nie przez dobre uczynki wypływające z wolnej woli człowieka. Nawet ci, którzy pobłądzili i zgrzeszyli, a głęboko wierzą w Chrystusa, zostaną zbawieni.
  • Odrębny i postawiony w roli przewodnika wiernych stan duchowny jest zbędny. Wszyscy ludzie mogą głosić prawdy wiary, a nie tylko wyświęceni kapłani.
  • Marcin Luter podważał prymat papieży, twierdził, że są oni tylko biskupami Rzymu, a nie zwierzchnikami całego Kościoła.
  • Domagał się sekularyzacji - czyli rozwiązania klasztorów, rezygnacji z posiadania własności ziemskiej przez duchowieństwo oraz zniesienia celibatu.