Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Napisz biogram księcia Józefa Poniatowskiego. 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Napisz biogram księcia Józefa Poniatowskiego.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Biogram księcia Józefa Poniatowskiego:

 

Józef Poniatowski żył w latach 1763-1813, był bratankiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, generałem, wodzem armii Księstwa Warszawskiego. Po śmierci ojca, jego wychowanie nadzorował stryj Stanisław Poniatowski. Początkowo służył w armii austriackiej, do Warszawy przybył na wezwanie króla w 1789 roku, został wówczas mianowany generałem - majorem. Poniatowski, gdy ogłaszano Konstytucję 3 maja stał z grupą ułanów w sali sejmowej, by zapobiec ewentualnemu zakłóceniu obrad. 

W czasie wojny z Rosją w 1792 roku dowodził główną częścią sił polskich, odniósł słynne zwycięstwo pod Zieleńcami. Ostro potępiał Targowicę. Na rozkaz króla, zawiesił działania wojenne i podał się do dymisji. Wyjechał do Wiednia. Do kraju powrócił w czasie powstania kościuszkowskiego w 1794 roku, aby osłaniać stolicę przed atakami pruskimi. Zachęcał króla, by próbował ratować resztki państwa. Po klęsce insurekcji, ponownie wyjechał do Wiednia, gdzie przebywał do 1799 roku. Książę Poniatowski w grudniu 1806 roku objął dowództwo tworzącej się armii polskiej we Włoszech. Namawiał Napoleona do utworzenia państwa polskiego. Z czasem powierzono mu misję rozbudowy armii polskiej i zapewnienia aprowizacji dla armii francuskiej. W 1809 roku w kampanii przeciwko Austrii odniósł zwycięstwo w bitwie pod Raszynem. Następnie wyruszył do Galicji i wyzwolił znaczną część ziem polskich spod panowania austriackiego. W kampanii rosyjskiej Napoleona (w 1812 roku) został mianowany przez wielkiego wodza dowódcą armii polskiej i otrzymał zadanie osłaniania armii francuskiej przed uderzeniem Rosjan. 

W 1813 roku, w tzw. "bitwie narodów" pod Lipskiem cesarz mianował Józefa Poniatowskiego marszałkiem Francji. Ranny w tej bitwie, poległ w czasie przeprawy przez rzekę Elsterę, kiedy wraz ze swym wojskiem osłaniał odwrót armii francuskiej. Zwłoki księcia Józefa Poniatowskiego złożono w katedrze wawelskiej w 1819 roku. Józef Poniatowski należy do grona polskich bohaterów narodowych.

Odpowiedź:

a