Historia

Bliżej historii 2 (Podręcznik, WSiP)

Scharakteryzuj najważniejsze postanowienia konstytucji 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj najważniejsze postanowienia konstytucji

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Najważniejsze postanowienia konstytucji Księstwa Warszawskiego:

 • Zgodnie z postanowieniami konstytucji Księstwo Warszawskie było monarchią połączoną unią personalną z Saksonią - władcą Księstwa Warszawskiego został król saski Fryderyk August Wettin;
 • Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy: na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą;
 • Władza ustawodawcza należała do sejmu, który jednak posiadał ograniczone kompetencje;
 • Rząd Księstwa Warszawskiego obejmował 6 ministrów - Spraw Wewnętrzynych i Wyznań, Sprawiedliwości, Wojny, Skarbu, Policji oraz Sekretarza Stanu.
 • Szlachta posiadająca majątki ziemskie uzyskała prawa wyborcze;
 • Nadano wolność osobistą chłopom (mogli oni opuścić wieś z własnej woli, jednak nie otrzymali prawa własności do uprawianej ziemi);
 • Konstytucja zapewniała podstawowe prawa obywatelskie - wolność, równość wobec prawa, tolerancję religijną;
 • Państwo podzielono na 6 departamentów, na czele których stali prefekci;

Konstytucja obowiązywała do końca istnienia Księstwa Warszawskiego, które zlikwidowano w 1815 roku.

DYSKUSJA
user profile image
Olga

12 maja 2018
dzięki!
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45170

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie