Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Poszukaj wiadomości na temat taktyki 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Poszukaj wiadomości na temat taktyki

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Cechy charakterystyczne taktyki stosowanej przez Napoleona Bonaparte na polu bitwy:

 • Najważniejsze miejsce w dowodzeniu armią francuską sprawował cesarz. Był on naczelnym dowódcą i strategiem;
 • Piechota Napoleona dzieliła się na oddziały liniowe i woltyżerskie, które walczyły jako tyralierzy;
 • Kawaleria składała się z grup oddziałów: lekkiej jazdy, do której zaliczano huzarów oraz szeserów, jazdy liniowej w skład, której wchodzili dragoni oraz jazdy ciężkiej, z której rekrutowali się kirasjerzy;
 • Napoleon Bonaparte przedkładał wyszkolenie oddziałów konnych nad oddziały piesze. Artyleria była przydzielona jednocześnie do oddziałów pieszych jak i konnych;
 • W 1804 roku w armii napoleońskiej służyło 5000 piechoty oraz 2800 kawalerzystów doświadczonych i zaprawionych w boju żołnierzy;
 • W celu uzyskania większej możliwości manewrowania swoimi oddziałami Napoleon podzielił wojsko na dywizje, a z czasem na korpusy, w których znajdowały się cztery dywizje bez odwodu. W szyku wojskowym doszło też do rewolucyjnych zmian. Pierwszy szereg nie szedł w zwartym szyku, ale był rozproszony. To doprowadziło do powstania tzw. tyraliery. Za nią dopiero podążali żołnierze w kolumnach i zwartych szeregach. Dzięki temu - przeciwnikowi trudniej było trafić pierwszy szereg armii francuskiej, co miało bardzo duże znaczenie dla przebiegu całej walki;
 • Napoleon dążył do tego, aby jednym wielkim atakiem przełamać najsilniejsze linie obronne przeciwnika i zgnieść armię wroga poprzez zaskoczenie. Cesarz sam wybierał czas kiedy jego oddziały miały się zjednoczyć i dokonać zmasowanego ataku na linie obronne wroga;
 • Wielki geniusz Napoleona polegał nie tylko na teoretycznych podstawach znajomości sztuki wojennej, lecz również na wyobraźni oraz matematycznej kalkulacji. Dzięki temu, przeciwnicy Napoleona nie wiedzieli w jaki sposób cesarz postąpi na polu walki i nie byli w stanie przewidzieć jego strategii. Wielkim plusem w strategii walki Napoleona było bardzo szybkie dowodzenie swoimi wojskami na polu bitwy, co obezwładniało wrogów;
 • Najważniejszym celem Bonapartego w walce z wrogiem było wyeliminowanie jak największej liczby żołnierzy przeciwnej strony;
 • Przed rozpoczęciem bitwy Napoleon dążył do tego, aby we wrogich oddziałach wywołać lęk, wyczerpać ich psychicznie poprzez ostrzał artyleryjski oraz salwy z broni palnej. Dodatkowo manewrował swoimi oddziałami tak, aby nieprzyjaciel zobaczył, że odwrót został im odcięty, przeprowadzał zmasowany atak na jedno z wrogich skrzydeł, tak aby wywołać panikę wśród atakowanych oddziałów. Wroga armia widząc zmasowany atak tysięcy przeciwników, kierujących się w ich stronę niejednokrotnie uciekali, co wywoływało zamieszanie i przerażenie wśród żołnierzy oczekujących na atak wojsk francuskich;
 • Napoleon, czekając na zamieszanie w szeregach przeciwnych wojsk szybko przystępował do kolejnego etapu swojego planu. Było nim uderzenie z całą swoją siłą w miejsce, które zaplanował już na początku bitwy. Przełamywał linie obronne przeciwnika, a następnie ścigał tych, którzy się wycofywali;
 • Cesarz był w stanie zmieniać na bieżąco plan bitwy, który opracował przed rozpoczęciem walki. Historycy wojskowości strategię Napoleona sprowadzili do dwóch schematów - pierwszym z nich był manewr na tyły wroga, w drugim - naczelny wódz uniemożliwiał wrogim oddziałom zjednoczenie się i przystępował do ich całkowitego rozbicia;