Historia

Bliżej historii 2 (Podręcznik, WSiP)

Scharakteryzuj ustrój Francji po 1804 roku. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj ustrój Francji po 1804 roku.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
 • Ustrój Francji po 1804 roku:

Ustrój Francji po 1804 roku - cesarstwo. 

Napoleon Bonaparte dążył do wzmocnienia swej władzy. W 1802 roku ogłosił się dożywotnim I konsulem z prawem wyznaczenia swego następcy. 2 grudnia 1804 roku odbyła się w Paryżu uroczystość koronacji cesarskiej Napoleona. Ówczesny papież, Pius VII jedynie asystował w czasie ceremonii, gdyż Bonaparte sam włożył sobie koronę na głowę, koronując następnie swą żonę - Józefinę. Koronacja stanowiła jedynie częściowe nawiązanie do wzorów dawnego jednowładztwa. Napoleon I stał się cesarzem Francuzów i zgodnie z tą tytulaturą był nim na mocy konstytucji i z woli ludu. Napoleon powołał nowy dwór - stworzył nową arystokrację, swych braci osadził na tronach wielu zdobytych państw. 

Napoleon Bonaparte był zwolennikiem systemu politycznego, w którym - jak mawiał - "władza idzie z góry, a zaufanie z dołu". Pod jego rządami we Francji, władza wykonawcza zdecydowanie dominowała nad władzą ustawodawczą. Cesarzowi podlegała administarcja państwa. Napoleon powoływał i odwoływał ministrów, prowadził politykę zagraniczną Francji. Koronacja cesarska Bonapartego wywołała oburzenie wielu władców europejskich, którzy uznali go za uzurpatora.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21571

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie