Historia

Jak oceniasz postać ostatniego króla Polski 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Jak oceniasz postać ostatniego króla Polski

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

Stanisława Augusta Poniatowskiego, ciężko jest ocenić jednoznacznie. Ostatni król Rzeczypospolitej był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, dużo podróżował po Europie, pełnił rozmaite funkcje dyplomatyczne. Jako stolnik litewski, posłował do Petersburga, gdzie nawiązał romans z carycą Rosji Katarzyną II, która w 1764 roku poparła jego kadydaturę w czasie wolnej elekcji.

Stanisław August Poniatowski miał wielkie plany przebudowy kraju - w czasie jego panowania uruchomiono w Rzeczypospolitej mennicę, zlikwidowano cła wewnętrzne, ujednolicono miary i wagi, w miastach powołano Komisje Dobrego Porządku. W 1765 roku król założył Szkołę Rycerską kształcącą synów szlacheckich. Był rzecznikiem wzmocnienia państwa oraz władzy królewskiej. Podejmował próby przeprowadzenia reform tak, aby nie popaść w konflikt z Rosją. Obok reform politycznych monarcha podejmował wiele przedsięwzięć na polu oświaty i kultury. W 1773 roku z jego inicjatywy powołano Komisję Edukacji Narodowej, zakładano nowe szkoły z nowoczesnym programem nauczania obejmującym przedmioty ścisłe i języki nowożytne. Król nie szczędził wydatków na kulturę, sponsorował  działalność malarzy, pisarzy i architektów. Na słynnych obiadach czwartkowych gościł u siebie artystów, literatów i oświeceniowych myślicieli. To z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego otwarto w Warszawie teatr, założono czasopismo "Monitor", przebudowano Zamek Królewski w Warszawie, zbudowano Łazienki Królewskie. Podczas obrad Sejmu Czteroletniego był mocno zaangażowany w opracowywanie projektów reform, współtworzył Konstytucję 3 maja. Niestety, zbyt daleko idące reformy zostały obalone, zarówno przez część przeciwnych im magnatów, jak i rosyjską interwencję.

Uzależnienie od carycy spowodowało, że król przystąpił do Targowicy, zaprzedając tym samym Polskę. Ponadto, Poniatowski nie wykazał się zaangażowaniem kiedy wybuchło powstanie kościuszkowskie (1794 rok). Upadek insurekcji i trzeci rozbiór Polski spowodowały wyjazd monarchy do Grodna, gdzie 25 listopada 1795 roku podpisał abdykację. Po śmierci Katarzyny II wyjechał do Petersburga, gdzie pozostał do śmierci. Stanisława Augusta Poniatowskiego niejednokrotnie oskarża się o o zdradę i obarcza odpowiedzialnością za nieszczęścia kraju. Postać monarchy do dnia dzisiejszego wzbudza wiele kontrowersji, ma on zarówno wielu przeciwników jak i zwolenników. Niemniej, był królem tragicznym, przeżył własne Państwo, bezradnie patrząc jak ościenne mocarstwa dokonują rozbiorów Polski.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60196

Nauczyciel

Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3 (różne od 0): 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5 (różne od 0): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4 (różne od 0): 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6 (różne od 0): 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6. Jest to 12.


Najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWW dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn czynników pierwszej liczby oraz niezaznaczonych czynników drugiej liczby. 

Przykład:

Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom