Historia

Jak oceniasz postać ostatniego króla Polski 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Jak oceniasz postać ostatniego króla Polski

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

Stanisława Augusta Poniatowskiego, ciężko jest ocenić jednoznacznie. Ostatni król Rzeczypospolitej był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, dużo podróżował po Europie, pełnił rozmaite funkcje dyplomatyczne. Jako stolnik litewski, posłował do Petersburga, gdzie nawiązał romans z carycą Rosji Katarzyną II, która w 1764 roku poparła jego kadydaturę w czasie wolnej elekcji.

Stanisław August Poniatowski miał wielkie plany przebudowy kraju - w czasie jego panowania uruchomiono w Rzeczypospolitej mennicę, zlikwidowano cła wewnętrzne, ujednolicono miary i wagi, w miastach powołano Komisje Dobrego Porządku. W 1765 roku król założył Szkołę Rycerską kształcącą synów szlacheckich. Był rzecznikiem wzmocnienia państwa oraz władzy królewskiej. Podejmował próby przeprowadzenia reform tak, aby nie popaść w konflikt z Rosją. Obok reform politycznych monarcha podejmował wiele przedsięwzięć na polu oświaty i kultury. W 1773 roku z jego inicjatywy powołano Komisję Edukacji Narodowej, zakładano nowe szkoły z nowoczesnym programem nauczania obejmującym przedmioty ścisłe i języki nowożytne. Król nie szczędził wydatków na kulturę, sponsorował  działalność malarzy, pisarzy i architektów. Na słynnych obiadach czwartkowych gościł u siebie artystów, literatów i oświeceniowych myślicieli. To z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego otwarto w Warszawie teatr, założono czasopismo "Monitor", przebudowano Zamek Królewski w Warszawie, zbudowano Łazienki Królewskie. Podczas obrad Sejmu Czteroletniego był mocno zaangażowany w opracowywanie projektów reform, współtworzył Konstytucję 3 maja. Niestety, zbyt daleko idące reformy zostały obalone, zarówno przez część przeciwnych im magnatów, jak i rosyjską interwencję.

Uzależnienie od carycy spowodowało, że król przystąpił do Targowicy, zaprzedając tym samym Polskę. Ponadto, Poniatowski nie wykazał się zaangażowaniem kiedy wybuchło powstanie kościuszkowskie (1794 rok). Upadek insurekcji i trzeci rozbiór Polski spowodowały wyjazd monarchy do Grodna, gdzie 25 listopada 1795 roku podpisał abdykację. Po śmierci Katarzyny II wyjechał do Petersburga, gdzie pozostał do śmierci. Stanisława Augusta Poniatowskiego niejednokrotnie oskarża się o o zdradę i obarcza odpowiedzialnością za nieszczęścia kraju. Postać monarchy do dnia dzisiejszego wzbudza wiele kontrowersji, ma on zarówno wielu przeciwników jak i zwolenników. Niemniej, był królem tragicznym, przeżył własne Państwo, bezradnie patrząc jak ościenne mocarstwa dokonują rozbiorów Polski.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

54990

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom