Historia

Bliżej historii 2 (Podręcznik, WSiP)

Józef Załuski, polski arystokrata, który w momencie 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Józef Załuski, polski arystokrata, który w momencie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Czy zgadzasz się z opinią autora co do głównej przyczyny upadku Polski w wyniku rozbiorów? Przedstaw w sposób uporządkowany (w punktach) swoje argumenty potwierdzające lub sprzeciwiające się opinii autora. 

Nie zgadzam się z opinią autora, stwierdzającą, iż głównej przyczyny upadku Rzeczypospolitej należy doszukiwać się w położeniu geopolitycznym naszego kraju. Tezę tą postaram się udowodnić nastąpującymi argumentami:

 • Pytanie o przyczyny upadku państwa polskiego jest do dzisiaj jednym z najważniejszych zagadnień polskiej historiografii. Źródeł tego upadku doszukiwano się zwykle w dwóch zjawiskach: rozkładzie wewnętrznym państwa i postępującym w tym samym czasie wzroście znaczenia sąsiadów Rzeczypospolitej. 
 • Rozkład ustroju politycznego Rzeczypospolitej postępował już od XVII wieku. 
 • Liczne wojny: powstanie Bohdana Chmielnickiego, potop szwedzki, wojny z Turcją oraz Rosją doprowadziły do drastycznego zubożenia całego społeczeństwa, w tym także szlachty, która szukała pomocy ekonomicznej u magnatów, płacąc za to suwerennością polityczną.
 • Postępująca od 1652 roku tradycja zrywania obrad parlamentarnych ("liberum veto") pogłębiała anarchizm państwa.
 • Rokosze (Lubomirskiego oraz Zebrzydowskiego) uniemożliwiały wzmocnienie władzy wykonawczej.
 • Postępujący kryzys parlamentu spowodował, że działalność władz centralnych była coraz bardziej utrudniona, a w końcu wręcz niemożliwa. 
 • Coraz większego znaczenia nabierała ingerencja obcych państw w sprawy Rzeczypospolitej. Ułatwiała to praktyka przeprowadzania elekcji władców. Podczas wolnej elekcji, obce dwory szukały zwolenników, przekupywały posłów i senatorów. Z praktyki zrywania sejmów korzystali nie tylko magnaci, ale również ambasadorowie obcych państw.
 • Osłabieniu władzy króla i sejmu towarzyszył wzrost wpływów magnatów.

 

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10596

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie