Historia

Bliżej historii 2 (Podręcznik, WSiP)

Czy Twoim zdaniem można było uniknąć 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Czy Twoim zdaniem można było uniknąć

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

 • Czy Twoim zdaniem można było uniknąć I rozbioru Polski? Uzasadnij swoje zdanie.

Uważam, iż niestety, nie można było uniknąć I rozbioru Rzeczypospolitej, jak i dwóch kolejnych podziałów naszego państwa między zaborców. To, co zdarzyło się z Rzeczypospolitą, było wydarzeniem bez precedensu w nowożytnych dziejach Europy. Państwo, które jeszcze w XVII wieku było mocarstwem europejskim, sto lat później przestało istnieć na mapie politycznej kontynentu.

Źródeł tego upadku należy doszukiwać się w dwóch zjawiskach: rozkładzie wewnętrzym państwa i wzroście potęgi państw ościennych. Na zjawiska te dodatkowo nałożyły się niekorzystne dla Rzeczypospolitej przemiany w gospodarce europejskiej. Dotychczasowa koniunktura na polskie zboże wzbogacała dochody magnatów. Przemiany ekonomiczne na Zachodzie i zmiana polityki ekonomicznej innych państw, w tym narodziny francuskiego merkantylizmu i ochrona rynków wewnętrznych przed napływem obcych towarów, zamknęły drogę polskiej żywności. Eksport polskiego zboża uległ dodatkowemu osłabieniu, przez liczne wojny, które pogrążyły Polskę.

Konflikty zbrojne, nadużywanie przez posłów zasady "liberum veto", wzrost znaczenia magnatów, przekupstwo szlachty, polskie przekonanie o własniej wyższości i ksenofibia prowadziły jedynie do osłabienia Rzeczypospolitej. Z tej postępującej degręgolady i upadku skorzystali jedynie zaborcy. Z upływem czasu coraz większego znaczenia nabierała ingerencja obcych państw w sparwy Rzeczypospolitej. Ponadto, trwające w latach 1697 - 1763 czasy saskie doprowadziły do największego upadku naszego państwa.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45508

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie