Historia

Bliżej historii 2 (Podręcznik, WSiP)

Czy Twoim zdaniem można było uniknąć 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Czy Twoim zdaniem można było uniknąć

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

 • Czy Twoim zdaniem można było uniknąć I rozbioru Polski? Uzasadnij swoje zdanie.

Uważam, iż niestety, nie można było uniknąć I rozbioru Rzeczypospolitej, jak i dwóch kolejnych podziałów naszego państwa między zaborców. To, co zdarzyło się z Rzeczypospolitą, było wydarzeniem bez precedensu w nowożytnych dziejach Europy. Państwo, które jeszcze w XVII wieku było mocarstwem europejskim, sto lat później przestało istnieć na mapie politycznej kontynentu.

Źródeł tego upadku należy doszukiwać się w dwóch zjawiskach: rozkładzie wewnętrzym państwa i wzroście potęgi państw ościennych. Na zjawiska te dodatkowo nałożyły się niekorzystne dla Rzeczypospolitej przemiany w gospodarce europejskiej. Dotychczasowa koniunktura na polskie zboże wzbogacała dochody magnatów. Przemiany ekonomiczne na Zachodzie i zmiana polityki ekonomicznej innych państw, w tym narodziny francuskiego merkantylizmu i ochrona rynków wewnętrznych przed napływem obcych towarów, zamknęły drogę polskiej żywności. Eksport polskiego zboża uległ dodatkowemu osłabieniu, przez liczne wojny, które pogrążyły Polskę.

Konflikty zbrojne, nadużywanie przez posłów zasady "liberum veto", wzrost znaczenia magnatów, przekupstwo szlachty, polskie przekonanie o własniej wyższości i ksenofibia prowadziły jedynie do osłabienia Rzeczypospolitej. Z tej postępującej degręgolady i upadku skorzystali jedynie zaborcy. Z upływem czasu coraz większego znaczenia nabierała ingerencja obcych państw w sparwy Rzeczypospolitej. Ponadto, trwające w latach 1697 - 1763 czasy saskie doprowadziły do największego upadku naszego państwa.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21878

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie