Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Jaki wpływ miała filozofia oświecenia na wybuch 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Jaki wpływ miała filozofia oświecenia na wybuch

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Wpływ filozofii oświecenia na wybuch rewolucji we Francji:

Przedstawiciele stanu trzeciego byli poruszeni ideałami równości głoszonymi przez Jana Jakuba Rousseau i innych myślicieli epoki oświecenia. Przedstawiciele burżuazji pragnęli wolności ekonomicznej, zniesienia absolutyzmu, równości i niezależności. W wyniku krawawej rewolucji, która ogarnęła Francję pod koniec XVIII wieku ogłoszono pierwszą w historii "Deklarację Praw Człowieka i Obywatela", w której uznano za naturalne prawa człowieka: wolność, nienaruszalną własność prywatną, braterstwo oraz opieranie się uciskowi. Deklaracja gwarantowała suwerenność ludu, równość obywateli wobec prawa, tolerancję religijną, wolność słowa i druku oraz trójpodział władzy - pochodzącej od suwerennego ludu i przed nim odpowiedzialnej.