Historia

Napisz krótką charakterystykę stanów społecznych 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Napisz krótką charakterystykę stanów społecznych

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Krótka charakterystyka stanów społecznych w przedrewolucyjnej Francji:

Społeczeństwo francuskie przed wybuchem rewolucji 1789 roku było podzielone na trzy stany:

 • Szlachtę - (stanowiła ok. 180 tys. członków), stanowiła warstwę uprzywilejowaną, zwolnioną z obowiązku płacenia podatków na rzecz państwa.
 • Duchowieństwo - (stanowiło ok. 120 tys. członków), również stanowiło warstwę uprzywilejowaną, zwolnioną z obowiązku płacenia podatków na rzecz państwa.
 • Stan trzeci (mieszczanie oraz chłopi) - stanowili najliczniejszą warstwę francuskiego społeczeństwa (liczyli 26 milionów ludzi), w ich skład wchodzili: rzemieślnicy, robotnicy manufaktur, urzędnicy, lekarze, prawnicy, dziennikarze. Do mieszczaństwa należeli ponadto: bogaci kupcy, bankierzy i właściciele ogromych manufaktur - nazwano ich burżuazją (od franc. "burgeois" - zamożny mieszczanin). Przedstawiciele stanu trzeciego byli obarczeni ciężarem płacenia podatków.

Który z nich miał największe powody do niezadowolenia? Dlaczego tak było?

 • Stan trzeci miał największe powody do niezadowolenia, ponieważ był on obarczony przymusem płacenia bardzo wysokich podatków na rzecz państwa oraz warstw uprzywilejowanych - szlachty i duchowieństwa. Ich ciężką sytuację życiową pogarszała dodatkowo klęska głodu, która wybuchła wskutek fali nieurodzajów oraz wywołana nią drożyzna żywności. 
DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie