Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Wskaż ustanowione w XVIII w. formy władzy 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wskaż ustanowione w XVIII w. formy władzy

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Ustanowione w XVIII w. formy władzy w USA, które przetrwały do dziś:

 • Trójpodział władzy amerykańskiej - Kongres (sprawujący władzę ustawodawczą), Sąd Najwyższy (sprawujący władzę sądowniczą), Prezydent (sprawujący władzę wykonawczą);
 • Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki pochodzi z 17 września 1787 roku, kiedy to została uchwalona przez Konwencję Konstytucyjną w Filadelfii;
 • W USA władza państwowa jest podzielona pomiędzy rząd centralny a rządy części składowych federacji – stanów. Wszystkie stany są sobie równe pod względem statusu ustrojowego;
 • Prezydent, jako głowa państwa i szef rządu wybierany jest co 4 lata;
 • Wiceprezydent pełni przede wszystkim  funkcję przewodniczącego Senatu, kieruje jego pracami; 
 • Dwuizbowy Kongres (Senat i Izba Reprezentantów) wybierany jest co 6 lat. Funkcje Kongresu można podzielić na kilka rodzajów: ustrojodwacze, ustawodawcze, kreacyjne, sądownicze i śledcze oraz kontrolne;
 • W Stanach Zjednoczonych panuje system dwupartyjny - na amerykańskiej scenie politycznej decydującą rolę odgrywają dwie partie polityczne: Partia Demokratyczna i Partia Republikańska;
 • Sędziowie amerykańscy, według zapisów zawartych w Konstytucji Stanów Zjednoczonych są niezawiśli i pełnią swe funkcje nawet dożywotnio;