Historia

Przygotuj biogramy: Jerzego Waszyngtona, Kazimierza Pułaskiego 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przygotuj biogramy: Jerzego Waszyngtona, Kazimierza Pułaskiego

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Jerzy Waszyngton - właściwie Washington George, żył w latach 1732-1799. Był generałem, politykiem amerykańskim, współtwórcą Stanów Zjednoczonych i pierwszym prezydentem tego państwa. Pochodził z Wirginii, a jego przodkowie przybyli do Ameryki z Anglii. Wstąpił do milicji w stopniu majora i służył w południowej Wirginii. Szybko awansował, ale jaki pułkownik wycofał się ze służby wojskowej i wiódł życie plantatora tytoniu. W czasie wojny siedmioletniej walczył z Francją. Jako jeden z najbogatszych ludzi w Wirginii zasiadał w kolonialnym przedstawicielstwie ustawodawczym. Wobec zaostrzającego się konfliktu między koloniami północnoamerykańskimi a Anglią - Jerzy Waszyngton objął w 1775 roku dowództwo Armii Kontynentalnej. Niezdyscyplinowane, nieprzygotowane do walki z Anglikami, źle wyszkolone i słabiej uzbrojone wojsko przekształcił w regularną armię. W 1777 roku jego oddziały odniosły zwycięstwo pod Saratogą, w 1781 wojska angielskie skapitulowały pod Yorktown, a w 1783 wkroczył triumfalnie do Nowego Yorku. W tym samym roku ustąpił ze stanowiska naczelnego wodza i wrócił do rodzimej posiadłości. Później uczestniczył w uchwalaniu Konstytucji Stanów Zjednoczonych, na której treść miał znaczny wpływ. W 1789 roku został wybrany na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych i funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, do 1797 roku.

W czasie swojej prezydentury Jerzy Waszyngton dążył do zachowania jedności młodego państwa. Przywiązywał duże znaczenie do stabilizacji gospodarczej kraju i sprawnych finansów. W polityce zagranicznej z dystansem odnosił się do rewolucjnej Francji, pozostającej w stanie wojny z Anglią. Krytykowano jego probrytyjską politykę, oskarżano o nadużycia. Ostatnie lata życia spędził w rodzinnym Mount Vernon.

Kazimierz Pułaski - żył w latach 1745-1779, generał, jeden z dowódców konfederatów barskich, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W młodości był paziem królewicza Karola, księcia Kurlandii. W 1767 roku przystąpił do projektowanej konfederacji przeciw Rosji, prowadził akcję werbunkową i w 1768 roku przybył z własnym oddziałem do Baru. Otrzymał wówczas stopień pułkownika i brał czynny udział w walkach z Rosjanami wraz z ojcem Józefam i braćmi. Z oddziałami ruszył na Litwę, by nakłaniać do zawiązania tam konfederacji. Po powrocie do Polski uderzył na Częstochowę i opanował klasztor. Uczestniczył w przygotowaniach do porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - akcja zakończyła się niepowodzeniem. Po upadku konfederacji w 1772 roku znalazł się na emigracji, ukrywając się za granicą pod przybranym nazwiskiem. W Polsce wytoczono przeciw niemu proces - pozbawiono go majątku, skazano na karę śmierci przez ścięcie. Przebywał w Saksonii, Turcji i Francji. W 1777 roku wyjechał do Ameryki, gdzie uczestniczył w wojnie przeciw Anglikom o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Stworzył oddział kawalerii, otrzymał nominację na generała brygady i dowódcę całej kawalerii, używanej głównie do służb zwiadowczych. Dbał o jej wyszkolenie i organizację. W 1778 roku zorganizował kilkusetosobowy legion, zwany Legionem Pułaskiego. Brał udział w walkach o Charleston i Savannah (1779 rok). W czasie nieudanego szturmu na Savannah został śmierltelnie ranny. W mieście tym wzniesiono pamiątkowy pomnik, a popiersie Pułaskiego umieszczono na Kapitolu w Waszyngtonie wśród bohaterów narodowych Stanów Zjednoczonych.

Benjamin Franklin - żył w latach 1706 - 1790, był amerykańskim uczonym, filozofem, współtwórcą niepodległości Stanów Zjednoczonych. Działał w Filadelfii na rzecz rozwoju miasta, przyczynił się do powstania tam bibliotek, wydawał dziennik, załadał drukarnie. Benjamin Franklin należał do grona najwybitniejszych uczonych XVIII wieku. Prowadził badania nad elektrycznością, zasłynął jako wynalazca piorunochronu. W folozofii był przedstawicielem utylitaryzmu. Zajmował się także publicystyką, dużo uwagi poświęcił problematyce społecznej i etycznej. Zasłużył się szczególnie dla niepodległości kolonii angielskich w Ameryce Północnej. Na kongresie kolonii brytyjskich w 1754 roku wniósł projekt unii kolonii w Ameryce. Ich interesy reprezentował w Wielkiej Brytanii na forum rządu i parlamentu. Bronił stanowiska kolonii w sprawie nakładania podatków bez uzgodnienia z koloniami. Krytykował tzw. ustawę stemplową, która nakładała opłaty za wszelkie transakcje prawne, druki, gazety i broszury. Był współautorem ogłoszonej w 1776 roku "Deklaracji niepodległości". Brał udział w rokowaniach pokojowych z Wielką Brytanią, kończących wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych i doprowadził do uznania tEj niepodległości przez Wielką Brytanię. Współtworzył pierwszą w świecie konstytucję, uchwaloną w 1787 roku. Był gorącym zwolennikiem abolicjonizmu (popierał zniesienie niewolnictwa w USA). Pozostawił po sobie autobiografię pt. "Żywot własny".

DYSKUSJA
user avatar
basia

7 lutego 2018
dzięki!!!!
user avatar
Dominik

31 stycznia 2018
Dzięki!!!
klasa:
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

55983

Nauczyciel

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom