Historia

Przygotuj biogramy: Jerzego Waszyngtona, Kazimierza Pułaskiego 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przygotuj biogramy: Jerzego Waszyngtona, Kazimierza Pułaskiego

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Jerzy Waszyngton - właściwie Washington George, żył w latach 1732-1799. Był generałem, politykiem amerykańskim, współtwórcą Stanów Zjednoczonych i pierwszym prezydentem tego państwa. Pochodził z Wirginii, a jego przodkowie przybyli do Ameryki z Anglii. Wstąpił do milicji w stopniu majora i służył w południowej Wirginii. Szybko awansował, ale jaki pułkownik wycofał się ze służby wojskowej i wiódł życie plantatora tytoniu. W czasie wojny siedmioletniej walczył z Francją. Jako jeden z najbogatszych ludzi w Wirginii zasiadał w kolonialnym przedstawicielstwie ustawodawczym. Wobec zaostrzającego się konfliktu między koloniami północnoamerykańskimi a Anglią - Jerzy Waszyngton objął w 1775 roku dowództwo Armii Kontynentalnej. Niezdyscyplinowane, nieprzygotowane do walki z Anglikami, źle wyszkolone i słabiej uzbrojone wojsko przekształcił w regularną armię. W 1777 roku jego oddziały odniosły zwycięstwo pod Saratogą, w 1781 wojska angielskie skapitulowały pod Yorktown, a w 1783 wkroczył triumfalnie do Nowego Yorku. W tym samym roku ustąpił ze stanowiska naczelnego wodza i wrócił do rodzimej posiadłości. Później uczestniczył w uchwalaniu Konstytucji Stanów Zjednoczonych, na której treść miał znaczny wpływ. W 1789 roku został wybrany na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych i funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, do 1797 roku.

W czasie swojej prezydentury Jerzy Waszyngton dążył do zachowania jedności młodego państwa. Przywiązywał duże znaczenie do stabilizacji gospodarczej kraju i sprawnych finansów. W polityce zagranicznej z dystansem odnosił się do rewolucjnej Francji, pozostającej w stanie wojny z Anglią. Krytykowano jego probrytyjską politykę, oskarżano o nadużycia. Ostatnie lata życia spędził w rodzinnym Mount Vernon.

Kazimierz Pułaski - żył w latach 1745-1779, generał, jeden z dowódców konfederatów barskich, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W młodości był paziem królewicza Karola, księcia Kurlandii. W 1767 roku przystąpił do projektowanej konfederacji przeciw Rosji, prowadził akcję werbunkową i w 1768 roku przybył z własnym oddziałem do Baru. Otrzymał wówczas stopień pułkownika i brał czynny udział w walkach z Rosjanami wraz z ojcem Józefam i braćmi. Z oddziałami ruszył na Litwę, by nakłaniać do zawiązania tam konfederacji. Po powrocie do Polski uderzył na Częstochowę i opanował klasztor. Uczestniczył w przygotowaniach do porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - akcja zakończyła się niepowodzeniem. Po upadku konfederacji w 1772 roku znalazł się na emigracji, ukrywając się za granicą pod przybranym nazwiskiem. W Polsce wytoczono przeciw niemu proces - pozbawiono go majątku, skazano na karę śmierci przez ścięcie. Przebywał w Saksonii, Turcji i Francji. W 1777 roku wyjechał do Ameryki, gdzie uczestniczył w wojnie przeciw Anglikom o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Stworzył oddział kawalerii, otrzymał nominację na generała brygady i dowódcę całej kawalerii, używanej głównie do służb zwiadowczych. Dbał o jej wyszkolenie i organizację. W 1778 roku zorganizował kilkusetosobowy legion, zwany Legionem Pułaskiego. Brał udział w walkach o Charleston i Savannah (1779 rok). W czasie nieudanego szturmu na Savannah został śmierltelnie ranny. W mieście tym wzniesiono pamiątkowy pomnik, a popiersie Pułaskiego umieszczono na Kapitolu w Waszyngtonie wśród bohaterów narodowych Stanów Zjednoczonych.

Benjamin Franklin - żył w latach 1706 - 1790, był amerykańskim uczonym, filozofem, współtwórcą niepodległości Stanów Zjednoczonych. Działał w Filadelfii na rzecz rozwoju miasta, przyczynił się do powstania tam bibliotek, wydawał dziennik, załadał drukarnie. Benjamin Franklin należał do grona najwybitniejszych uczonych XVIII wieku. Prowadził badania nad elektrycznością, zasłynął jako wynalazca piorunochronu. W folozofii był przedstawicielem utylitaryzmu. Zajmował się także publicystyką, dużo uwagi poświęcił problematyce społecznej i etycznej. Zasłużył się szczególnie dla niepodległości kolonii angielskich w Ameryce Północnej. Na kongresie kolonii brytyjskich w 1754 roku wniósł projekt unii kolonii w Ameryce. Ich interesy reprezentował w Wielkiej Brytanii na forum rządu i parlamentu. Bronił stanowiska kolonii w sprawie nakładania podatków bez uzgodnienia z koloniami. Krytykował tzw. ustawę stemplową, która nakładała opłaty za wszelkie transakcje prawne, druki, gazety i broszury. Był współautorem ogłoszonej w 1776 roku "Deklaracji niepodległości". Brał udział w rokowaniach pokojowych z Wielką Brytanią, kończących wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych i doprowadził do uznania tEj niepodległości przez Wielką Brytanię. Współtworzył pierwszą w świecie konstytucję, uchwaloną w 1787 roku. Był gorącym zwolennikiem abolicjonizmu (popierał zniesienie niewolnictwa w USA). Pozostawił po sobie autobiografię pt. "Żywot własny".

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Zobacz także
Udostępnij zadanie