Historia

Bliżej historii 2 (Podręcznik, WSiP)

Poszukaj wiadomości o największych plemionach 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Poszukaj wiadomości o największych plemionach

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Największe plemiona indiańskie Ameryki Północnej i ich wodzowie:

 • Apacze - Indianie Ameryki Północnej z grupy Atapasków, praojczyzną Apaczów było dorzecze Mackenzie w Kanadzie, w końcu XIV wieku dotarli jako koczownicze grupy myśliwsko - zbierackie do południowo - zachodnich obszarów Ameryki Północnej i na południe Wielkich Równin. W XVI wieku część Apaczów przejęła od Indian Pueblo umiejętność uprawy ziemi, a od Hiszpanów - wiedzę o hodowli zwierząt. Apacze aż do końca XVIII wieku uniknęli kolonizacji hiszpańskiej. Po 1845 roku znalazłszy się w granicach USA, walczyli pod wodzą Geronima o niezależność i odebraną im ziemię. W 1887 roku zostali ostatecznie osiedleni w rezerwatach w stanach Nowy Meksyk i Arizona.
 • Czirokezi -  plemię Indian północnoamerykańskich, należące do grupy Irokezów. Jedno z tzw. "Pięciu Cywilizowanych Plemion Ameryki Północnej". Przed przybyciem białych osadników zamieszkiwali południowe Allegheny oraz przyległe do nich obszary na terenie obecnych stanów: Wirginia, Karolina Północna i Południowa, Georgia, Tennessee i Alabama. Podstawą ich tradycyjnej gospodarki było zbieractwo, rolnictwo i myślistwo (polowali przede wszystkim na bizony), znali także rzemiosło (m.in. tkactwo i garncarstwo). Mieszkali w obszernych domach, wznoszonych z drewna na planie kwadratu, skupionych w dużych wioskach. Posiadali oddzielnych wodzów wybieranych na czas pokoju i wojny, jeden z wodzów ogólnoplemiennych zapewniał integrację polityczną. Czirokezi w 1820 roku stworzyli, wzorując się na systemie rządów amerykańskich, Republikę Czirokeską z własnym wojskiem, zorganizowanym na wzór armii amerykańskiej. Zakładali niewielkie plantacje, na których pracowali niewolnicy murzyńscy. Uczęszczali do amerykańskich szkół. 
 • Czarne Stopy - z języka angielskiego "Blackfoot" - Indianie Ameryki Północnej z grupy Algonkinów, wywodzący się z nizinnych prerii nad rzeką Saskatchewan. Prowadzili koczowniczy tryb życia. Należeli do bardzo wojowniczych Indian, a rabunkowe najazdy na sąsiednie plemiona stanowiły ważne źródło ich utrzymania. Do tradycyjnych zajęć  plemienia "Czarnych Stóp" należało zbieractwo i myślistwo (zajmowali się głównie polowaniem na bizony). Żyli w luźno powiązanych grupach plemiennych z wybieralnymi wodzami, zmienianymi na czas pokoju i wojny. Nie stworzyli scentralizowanej władzy. Dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią - organizowali spotkania dla podtrzymania więzi ogólnoplemiennych. Praktykowali animizm - zwierzętom oraz roślinom przypisywali ideę duszy i elementy cech osobowych. Na skutek migracji związanych z wyniszczeniem bizonów osiedli pod koniec XIX w. w rezerwatach w prowincji Alberta (Kanada) i w stanie Montana (Stany Zjednoczone). 
 • Dakota, zwani także "Siouxami" - to plemię Indian północnoamerykańskich z grupy językowej Siuksów. Przed przybyciem białych kolonizatorów zamieszkiwali rozległe obszary Wielkich Równin. Tworzyli społeczność o ustroju rodowym, mieli system religijny oparty na kulcie sił przyrody. Zajmowali się myślistwem, głównie polowaniami na bizony, oraz rybołówstwem i zbieractwem. W chwili obecnej ich nieliczni potomkowie żyją w kilku rezerwatach na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. 
DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10739

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie