Historia

Bliżej historii 2 (Podręcznik, WSiP)

Dlaczego XVIII wieczne Prusy nazwano 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Dlaczego XVIII wieczne Prusy nazwano

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

XVIII - wieczne Prusy nazwano państwem militarnym, ponieważ w połowie tego wieku, armia pruska liczyła ok. 150 tys. żołnierzy, co stanowiło aż 5% ówczesnej ludności kraju (w innych państwach Europy armie w tym czasie liczyły ok. 1% populacji danego kraju). W czasach panowania Fryderyka Wilhelma I z dynastii Hohenzollernów Królestwo Prus stało się europejską potęgą militarną. Władca Prus, zwany przez swych współczesnych potocznie "królem-kapralem" jako jeden z pierwszych monarchów zaczął noosić na stałe mundur wojskowy. Oczkiem w głowie Fryderyka Wilhelma I była królewska gwardia złożona z żołnierzy wyróżniających się wysokim wzrostem, dyscypliną, szacunkiem dla przełożonych oraz silnym orężem. Armia pruska była rekrutowana według tzw. systemu kantonalnego. Każdy oddział otrzymywał swój okręg (kanton), z którego pochodzili żołnierze. Służba wojskowa była obowiązkiem chłopów i mieszczan, korpus oficerski wywodził się ze szlachty. Liczebność armii nieustannie rosła. Była to w tym czasie trzecia pod względem liczebności armia europejska (po austriackiej i rosyjskiej). Służba w pruskiej armii nie należała do najlżejszych, kary cielesne miały za zadanie wyrobić w żołnierzach ślepe posłuszeństwo wobec oficerów. Z czasem, model armii pruskiej stał się powszechny w całej ówczesnje Europie.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45534

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie