Historia

Dlaczego XVIII wieczne Prusy nazwano 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Dlaczego XVIII wieczne Prusy nazwano

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

XVIII - wieczne Prusy nazwano państwem militarnym, ponieważ w połowie tego wieku, armia pruska liczyła ok. 150 tys. żołnierzy, co stanowiło aż 5% ówczesnej ludności kraju (w innych państwach Europy armie w tym czasie liczyły ok. 1% populacji danego kraju). W czasach panowania Fryderyka Wilhelma I z dynastii Hohenzollernów Królestwo Prus stało się europejską potęgą militarną. Władca Prus, zwany przez swych współczesnych potocznie "królem-kapralem" jako jeden z pierwszych monarchów zaczął noosić na stałe mundur wojskowy. Oczkiem w głowie Fryderyka Wilhelma I była królewska gwardia złożona z żołnierzy wyróżniających się wysokim wzrostem, dyscypliną, szacunkiem dla przełożonych oraz silnym orężem. Armia pruska była rekrutowana według tzw. systemu kantonalnego. Każdy oddział otrzymywał swój okręg (kanton), z którego pochodzili żołnierze. Służba wojskowa była obowiązkiem chłopów i mieszczan, korpus oficerski wywodził się ze szlachty. Liczebność armii nieustannie rosła. Była to w tym czasie trzecia pod względem liczebności armia europejska (po austriackiej i rosyjskiej). Służba w pruskiej armii nie należała do najlżejszych, kary cielesne miały za zadanie wyrobić w żołnierzach ślepe posłuszeństwo wobec oficerów. Z czasem, model armii pruskiej stał się powszechny w całej ówczesnje Europie.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie