Historia

Dlaczego utrata lenna w Prusach Książęcych 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Dlaczego utrata lenna w Prusach Książęcych

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

 • Dlaczego utrata lenna w Prusach Książęcych miała fatalne skutki dla Rzeczypospolitej?

W 1657 roku pomiędzy Rzeczpospolitą a elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem (władcą Prus Książęcych, lennikiem Polski) doszło do zawarcia tzw. traktatów welawsko - bydgoskich. Polska w zamian za sojusz a Brandenburgią przeciwko Szwecji zrzekła się zwierzchności lennej w Prusach Książęcych, które były polskim lennem od 1525 roku. Prusy miały powrócić w granice Rzeczypospolitej tylko w wypadku wygaśnięcia dynastii Hohenzollernów. Utrata lenna w Prusach Książęcych okazała się fatalna w skutkach dla Rzeczypospolitej. Traktaty welawsko - bydgoskie przyspieszyły co prawda zakończenie wojny ze Szwecją, jednak dały podstawy do budowy silnego państwa pruskiego, które wkrótce zaczęło zagrażać Polsce (rozbiory Rzeczypospolitej).

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie