Historia

Autorzy:Iwona Janicka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Podaj jakie stanowisko wobec sprawy polskiej 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Podaj jakie stanowisko wobec sprawy polskiej

Notatka z lekcji
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

  • USA w 1918 r. - przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona miało przełomowe znaczenie dla sprawy polskiej. W pkt. 13 obiecywał utworzenie państwa polskiego ze swobodnym dostępem do morza. Prezydent USA uznał powstanie niepodległej i samodzielnej Polski za jeden z warunków trwałego pokoju na świecie po zakończeniu I wojny światowej.
  • Francja i Wielka Brytania w 1917 r. - poparły zapowiedź cara Rosji Mikołaja II dotyczącą utworzenia państwa polskiego z ziem trzech zaborów. Początkowo realizacja złożonych obietnic była niemożliwa, ponieważ większość terenów polskich znajdowała się pod kontrolą państw centarlnych. Sytuacja zmieniła się po kapitulacji Niemiec w 1918 roku.
  • Rewolucyjna Rosja - po obaleniu cara, Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich potwierdziła prawo Polaków do własnego państwa. Podobne stanowisko zajął Rząd Tymczasowy, który zgodził się na powstanie państwa polskiego, ale połączonego sojuszem wojskowym z Rosją. Bolszewicy uznali prawo Polaków do samostanowienia.