Historia

Sprawa polska w czasie I wojny światowej 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Sprawa polska w czasie I wojny światowej

Notatka z lekcji
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie

Uzupełnij tekst:

W 1915 r. wojska państw centralnych wyparły Rosjan z Królestawa Polskiego. Tereny te znalazły się pod okupacją Austro - Węgier i Niemiec. 5 listopada 1916 r. dwaj cesarze wydali wspólnie manifest, w którym gwarantowali utworzenie Królestwa Polskiego jako monarchii konstytucyjnej. Nierozstrzygnięta nadal pozostawała jednak kwestia granic. Przełomowe znaczenie dla sprawy polskiej miało orędzie prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona, który w punkcie 13 głosił konieczność utworzenie niepodległego państwa polskiego z dostępem od morza. Stanowisko to poparły wkrótce także Wielka Brytania i Francja. W latach 1919-1920 Polska znalazła się wśród uczestników obrad konferencji pokojowej w Paryżu. Kraj był reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych Ignacego Jana Paderewskiego i przedstawiciela KNP w Paryżu Romana Dmowskiego. W wyniku obrad podpisano traktat wersalski oraz przyjęto także postanowienia małego traktatu wersalskiego.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-24
Dzieki za pomoc :)
user profile image
Gość

0

2017-11-17
Dzieki za pomoc
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie