Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Wyjaśnij przyczyny wzrostu potęgi Rosji 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia
  • Wyjaśnij przyczyny wzrostu potęgi Rosji.

Nowy car Rosji - Piotr I, wstępując w na tron w 1689 roku postawił sobie dwa główne cele: umocnienie własnej władzy i stworzenie silnego, nowoczesnego państwa, zorganizowanego na wzór najpotężniejszych mocarstw europejskich. Obu celom służyła - reforma armii, która opierała się od tej pory na regularnym poborze oraz dożywotniej służbie wojskowej. Wojsko otrzymało nowoczesne uzbrojenie, nowe kadry oficerskie kształcono w utworzonych przez cara szkołach wojskowych. Ponadto Piotr I stworzył silną flotę, budując ją od podstaw. Władca dbał o rozwój szkolnictwa - zakładał szkoły oraz pierwsze w kraju muzea. Z inicjatywy władcy utworzonoi Akademię Nauk oraz Akademię Morską.

Reformy przeprowadzane przez cara zmieniłyzasady zarządzania państwem. Rosję podzielono na gubernie. Cała szlachta została zobowiązana do służenia państwu i władcy w administracji, dyplomacji oraz wojsku. Władca, pragnąc upodobnić Rosjan do mieszkańców Europy Zachodniej rozkazał bojarom obciąć brodę, zalecił noszenie peruk oraz europejskich strojów. W 1721 roku Piotr I przyjął tytuł imperatora (cesarza) Wszechrosji, sprawował władzę w myśl sformuowanej przez siebie zasady: "Władca rosyjski jest monarchą samowładnym i nikomu na świecie nie zdaje sprawy ze sych czynów".