Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Przedstaw zasługi króla Stanisława Augusta 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Przedstaw zasługi króla Stanisława Augusta

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Zasługi Stanisława Augusta Poniatowskiego dla rozwoju polskiego oświecenia:

  • Stanisław August Poniatowski oraz popierające go stronnictwo mieli wielkie plany przebudowy Rzeczypospolitej. W 1765 roku król założył Szkołę Rycerską kształcącą synów szlacheckich.
  • W 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej, zakładano nowe szkoły z nowoczesnym programem nauczania obejmującym przedmioty ścisłe i języki nowożytne.
  • Król nie szczędził wydatków na kulturę, sponsorując działalność malarzy, pisarzy i architektów. Monarcha zasłynął jako mecenas sztuki, chętnie otaczający się artystami. Na jego dworze przebywali cenieni i znani w Europie włoscy malarze: Bernardo Bellotto zwany Canalettem oraz Marcello Bocciarelli.
  • Artystów, literatów i poetów gościł u siebie na słynnych obiadach czwartkowych.
  • Z jego inicjatywy otwarto w Warszawie Teatr Narodowy. Znaczący wkład w rozwój polskiego teatru miał Wojciech Bogusławski. W repertuarze Teatru Narodowego znajdowały się działa m.in. Franciszka Zabłockiego oraz Juliana Ursyna Niemcewicza.
  • W czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego nastąpił rozwój prasy, wzorowanej na publikacjach ukazujących się w Europie Zachodniej. Do najważniejszych polskich pism należał wydawany z inicjatywy króla "Monitor", jego redaktorami zostali Ignacy Krasicki i Franciszek Bohomolec.
  • Na życzenie króla przebudowano Zamek Królewski w Warszawie oraz wzniesiono Łazienki.