Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2017

Odpowiedz, na czym polegały reformy w szkolnictwie 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Odpowiedz, na czym polegały reformy w szkolnictwie

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Stanisław August Poniatowski przywiązywał wielką wagę do rozwoju szkolnictwa. W czasach jego panowania znacząco ożywiło się życie naukowe i kulturalne kraju. Z inicjatywy monarchy w 1765 roku utworzono Szkołę Rycerską, nazywaną Korpusem Kadetów. Uczelnia miała przygotować młodzież do służby w armii oraz gruntownie wykształcić nowoczesną kadrę oficerską. Do najsłynniejszych absolwentów Szkoły Rycerksiej należeli: Tadeusz Kościuszko, Józef Poniatowski, Jakub Jasiński, Julian Ursyn Niemcewicz ora Józef Sowiński. W 1773 roku ustanowiono Komisję Edukacji Narodowej. Instytucja ta, uważana za pierwsze w Europie ministerstwo edukacji, objęła nadzór nasz szkołami wyższymi w Krakowie i Wilnie oraz 74 szkołami średnimi. Opracowywała program i sposoby nauczania, przygotowywała podręczniki i kształciła nauczycieli. W skład Komisji Edukacji Narodowej weszli najwybitniejsi przedstawiciele polskiego oświecenia. Dwa lata po utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej powołano Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajmowało się opracowaniem podręczników oraz unowocześnianiem metod nauczania. Sekretarzem tej instytucji został jezuita - Grzegorz Piramowicz. Dzięki reformom szkolnictwa - Rzeczpospolita posiadała jeden z najnowocześniejszych systemów edukacyjnych w Europie.