Historia

Oceń znaczenie sejmu konwokacyjnego. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Oceń znaczenie sejmu konwokacyjnego.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
Praca z mapą.
 Zadanie

Sejm konwokacyjny, zwołany po świerci Augusta III Sasa (maj - czerwiec 1763 roku), aby ustalić warunki nowej elekcji, podjął próbę zreformowania ustroju Rzeczypospolitej. Uchwalono wówczas ponad 180 ustaw. 

 • Wprowadzono głosowanie większościowe nad sprawami skarbu i wojska;
 • Zniesiono liberum veto w głosowaniu projektów wnoszonych przez Komisję Skarbową;
 • Zakazano posłom przysiąg na instrukcje sejmikowe;
 • Wprowadzono cło generalne - zniesiono cła i myta prywatne;
 • Ujednolicono system miar;
 • Ograniczono kompetencje podskarbich i hetmanów;
 • Utworzono komisje skarbowe i wojskowe;
 • Szlachtę posiadającą nieruchomości w miastach obciążono podatkami;

Stanisław August Poniatowski - związany ze stronnictwem Czartoryskich był zwolennikiem reform w duchu oświeceniowym, niestety wprowadzenie dalszych zmian w Rzeczypospolitej uniemożliwił królowi opór szlachty i Rosji.

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-28
Dzieki za pomoc :)
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie