Historia

Śladami przeszłości 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Omów działania wojenne na frontach 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Działania na froncie zachodnim:

 • Wykonując plan Schliffena, Niemcy zaatakowały Francję przez terytorium neutralnej Belgii. Pomimo początkowych sukcesów niemiecka ofensywa została powstrzymana w bitwie nad Marną (5-9 września 1914). Fakt ten uważa się za początek zmiany strategicznej na froncie zachodnim - koniec niemieckiej wojny włyskawicznej i początek wojny pozycyjnej.
 • W 1915 roku Niemcy użyły w bitwie pod Ypres gazów bojowych oraz miotaczy ognia. 
 • Przez cały rok 1916 trwały ciężkie walki o Verdun (najkrwawsza bitwa I wojny światowej). Szczególną rolę w walkach o Verdun odegrał francuski gen. Philippe Pétain.
 • W ramach manewru odciążającego Verdun, wojska Ententy podjęły w lipcu 1916 roku ofensywę nad rzeką Sommą. W czasie walk Anglicy użyli po raz pierwszy czołgów, które w liczbie 49 miały ułatwić przełamanie niemieckich pozycji. 
 • W kwietniu 1917 roku Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom (zatopienie przez Niemców parowca Lusitania, na pokładzie którego znajdowało się wielu Amerykanów). Rozpoczął się przerzut zza Atlantyku olbrzymiej liczby wojska i sprzętu głównie na tereny Francji.
 • Po zakończeniu wojny z Rosją (w marcu 1918 roku) Niemcy podjęły kontrofensywę na froncie zachodnim. Doszło do drugiej bitwy nad Marną (lipiec 1918 rok), Ententa przejęła inicjatywę na froncie zachodnim i zaczęła stopniowo odzyskiwać utracone tereny.
 • Liczne klęski niemieckich wojsk spowodowały bunt marynarzy niemieckich w Kolonii oraz masowe wystąpienia rewolucyjne w Berlinie, które doprowadziły do abdykacji cesarza Wilhelma II.
 • 11 listopada 1918 roku w lasku Compiègne nieopodal Paryża nastąpiła kapitulacja wojsk niemieckich, która zakończyła I wojnę światową.

Działania na froncie wschodnim:

 • Działania wojenne na froncie wschodnim podjęła jako pierwsza Rosja w sierpniu 1914 roku. Jej atak na austriacką Galicję doprowadził do zajęcia jej wschodniej części. Rosyjskie uderzenie na niemieckie Prusy Wschodnie załamało się w bitwie pod Tannenbergiem (zwycięstwo gen. Paula von Hindenburga). 
 • W maju 1915 roku wojska państw centralnych przełamały front rosyjski pod Gorlicami. Na skutek tej ofensywy Niemcy i Austro-Węgry odzyskały Galicję Wschodnią, zajęły Królestwo Polskie, Litwę z Kurlandią oraz znaczną część Wołynia. 
 • Pod koniec września 1915 roku front wschodni ustalił się na linii: Zatoka Ryska-Dźwina-Dniestr i pozostał niezmieniony do połowy następnego roku.
 • W lutym 1918 roku Niemcy podjęły ofensywę militarną o niespotykanym rozmachu. W starciu Armia Czerwona utraciła Łotwę, Estonię oraz tereny Ukrainy aż po Don. 3 marca 1918 roku zawarto pokój brzeski, który zakończył walki na froncie wschodnim.

 

Działania na froncie południowym (walki na Bałkanach i we Włoszech):

 • Atak wojsk austro - węgierskich na Serbię (28 lipca 1918 roku) mimo przejściowych sukcesów w postaci zajęcia Belgradu, zakończył się zwycięstwem armii serbskiej, która odparła nieprzyjaciela. 
 • Dopiero rok później, po dołączeniu do państw centralnych Bułgarii, Serbia poniosła klęską.
 • W międzyczasie Brytyjczycy podjęli ekspansję morską, która miała zbombardować tureckie twierdze w cieśninach czarnomorskich. Ekspedycja zakończyła się niepowodzeniem z powodu zaminowania wód przybrzeżnych przez Turków. 
 • Kolejna próba kontrofensywy Ententy na froncie południowym doprowadziła do wysadzenia desantu na półwyspie Gallipoli w pobliżu Dardaneli. Turcy stawili silny opór i zmusili wojska Ententy do wycofania się. Klęska spowodowała śmierć blisko 190 tys. żołnierzy australijskich i nowozelandzkich.
 • W 1916 roku przeciwko państwom centralnym wystąpiła Rumunia, jednak bardzo szybko została pokonana. Wówczas na Bałkanach na pewnien czas walki wygasły, wznowiono je dopiero w 1917 roku po przystąpieniu do wojny Grecji. 
 • Ważniejszy od Bałkanów okazał się front włoski. Udział Włoch w zmaganiach wojennych miał jedak niekopomyślny przebieg. Na przełomie 1916 i 1917 roku walki toczone z Austriakami w okolicy Triestu zakończyły się klęską wojsk włoskich. Front ustabilizował się z czasem wzdłuż rzeki Isonzo i nie miał większego znaczenia dla dalszego przebiegu wojny. 
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10604

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Zobacz także
Udostępnij zadanie