Historia

Śladami przeszłości 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Wymień pozytywne i negatywne następstwa 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Wymień pozytywne i negatywne następstwa

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Tekst źródłowy.
 Zadanie

Pozytywne następstwa unii polsko - saskiej:

 • W czasie trwania unii polsko - saskiej nastąpiła ożywiona wymiana kulturalna i gospodarcza z Saksonią. Architekci, muzycy i naukowcy sascy przybywali do Warszawy oraz na dwory magnackie, z kolei polscy urzędnicy i rzemieślnicy odwiedzali Drezno.
 • Ponadto, pokój, który zapanował po wyniszczających wojnach toczonych na początku XVIII w. przyczynił się do stopniowej odbudowy polskiej gospodarki.

Negatywne następstwa unii polsko - saskiej:

 • Za panowania Wettinów Polska nie odgrywała samodzielnej roli w polityce europejskiej. W Warszawie dominowały wpływy Rosji. 
 • Konflikt pomiędzy Sasami a Stanisławem Leszczyńskim spowodował ingerencję obcych mocarstw w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej i podzielił szlachę na zwolenników "Sasa" - Augusta II Mocnego i "Lasa" - Stanisława Leszczyńskiego.
 • Nastąpił upadek aparatu państwowego. Utrwaliły się rządy oligarchii magnackiej (prywata). Zrywano sejmy i sejmiki (liberum veto, przekupstwa obcych dworów), deprawowano sądy.
 • Rzeczpospolita posiadała słabą, źle wyszkoloną, przestarzałą, kiepsko wyposażoną, marnie opłacaną i niewielką liczebnie armię (ok. 12 tys. żołnierzy).
 • Nastąpił upadek gospodarczy - zniszczenia wojenne i gospodarka folwarczno - pańszczyźniana rujnowały wieś. Podupadły i tak słabe oraz nieliczne miasta. Zrujnowano produkcję rzemieślniczą, upadło górnictwo.
DYSKUSJA
user profile image
gosia

07-10-2017
Dzięki za pomoc!
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

20919

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie