Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Wymień pozytywne i negatywne następstwa 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wymień pozytywne i negatywne następstwa

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Tekst źródłowy.
 Zadanie

Pozytywne następstwa unii polsko - saskiej:

  • W czasie trwania unii polsko - saskiej nastąpiła ożywiona wymiana kulturalna i gospodarcza z Saksonią. Architekci, muzycy i naukowcy sascy przybywali do Warszawy oraz na dwory magnackie, z kolei polscy urzędnicy i rzemieślnicy odwiedzali Drezno.
  • Ponadto, pokój, który zapanował po wyniszczających wojnach toczonych na początku XVIII w. przyczynił się do stopniowej odbudowy polskiej gospodarki.

Negatywne następstwa unii polsko - saskiej:

  • Za panowania Wettinów Polska nie odgrywała samodzielnej roli w polityce europejskiej. W Warszawie dominowały wpływy Rosji. 
  • Konflikt pomiędzy Sasami a Stanisławem Leszczyńskim spowodował ingerencję obcych mocarstw w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej i podzielił szlachę na zwolenników "Sasa" - Augusta II Mocnego i "Lasa" - Stanisława Leszczyńskiego.
  • Nastąpił upadek aparatu państwowego. Utrwaliły się rządy oligarchii magnackiej (prywata). Zrywano sejmy i sejmiki (liberum veto, przekupstwa obcych dworów), deprawowano sądy.
  • Rzeczpospolita posiadała słabą, źle wyszkoloną, przestarzałą, kiepsko wyposażoną, marnie opłacaną i niewielką liczebnie armię (ok. 12 tys. żołnierzy).
  • Nastąpił upadek gospodarczy - zniszczenia wojenne i gospodarka folwarczno - pańszczyźniana rujnowały wieś. Podupadły i tak słabe oraz nieliczne miasta. Zrujnowano produkcję rzemieślniczą, upadło górnictwo.