Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Zrywanie sejmów. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

1. Wyjaśnij, w jaki sposób w czasach Augusta III posłowie zrywali obrady sejmowe.

- W czasach Augusta III Sasa posłowie zrywali obrady sejmowe wypowiadając słowa: "Nie ma zgody na sejm" oraz "Jestem poseł, nie pozwalam".

2. Odpowiedz, co sprawiało, że działania szlachciców przerywających posiedzenia sejmu uchodziły za bezprawne.

Działania szlachciców przerywających posiedzenia sejmu uchodziły za bezprawne, ponieważ w czasach Wettinów znacznie osłabła władza królewska. Po zawarciu unii polsko - saskiej szlachta podzieliła się na zwolenników "Sasa", czyli Augusta II Mocnego i "Lasa" - Stanisława Leszczyńskiego. Rywalizujące ze sobą stronnictwa powstrzymywały działania przeciwników zrywając kolejne sejmy. Powoli następował upadek aparatu państwowego. Utrwaliły się rządy oligarchii magnackiej, coraz częściej zrywano sejmiki i sejmy (liberum veto, przekupstwa obcych dworów), deprawowano sądy.