Historia

Śladami przeszłości 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Przedstaw założenia programowe pozytywistów 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Przedstaw założenia programowe pozytywistów

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie

Założenia programowe pozytywistów warszawskich:

  • Program pozytywistów warszawskich powstał na początku lat 70. XIX wieku w artykule Aleksandra Świętochowskiego pt. "My i wy".
  • Przedstawiciele pozytywizmu warszawskiego uważali, że zamiast walki zbrojnej Polacy powinni podjąć działania na rzecz rozwoju społeczeństwa.
  • Głoszono potrzebę nauki oraz gruntownego kształcenia. 
  • Do realizacji zamierzonych celów miała przyczynić się praca organiczna oraz praca u podstaw.
  • Wspierano działalność kółek rolniczych oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych. Tworzono kółka włościańskie. Prowadzono działalność społeczną, gospodarczą i naukową.
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21163

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

  1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

    odcinkiprostopadle
     
  2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

    odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie