Historia

Omów przebieg i skutki rewolucji z lat 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Omów przebieg i skutki rewolucji z lat

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
?
 Zadanie

Przebieg rewolucji z lat 1905-1907 na ziemiach polskich:

 • "Krwawa niedziela" w Petersburgu (22 stycznia 1905 rok) spowodowała falę demonstracji i strajków na terenie całego Królestwa Polskiego.
 • Kryzys władzy carskiej podzielił poglądy polityczne Polaków.
 • W PPS nastąpił rozłam. Część starych działaczy uważała, że należy wykorzystać sytuację w Rosji do walki o niepodległość.
 • Liderzy SDKPiL postulowali połączenie wydarzeń na ziemiach polskich z ogólnorosyjską rewolucją.
 • Jesienią 1905 roku do powszechnego strajku dołączyły polskie zakłady przemysłowe, później także szkoły. Dochodziło do licznych zamachów terrorystycznych, polscy bojownicy zabijali rosyjskich policjantów, żandarmów i szpiegów - w odpowiedzi władze carskie wprowadziły stan wojenny.
 • Polacy domagali się autonomii i praw dla narodu, w tym przede wszystkim dla polskiego szkolnictwa.

Skutki rewolucji z lat 1905-1907 na ziemiach polskich:

 • Najważniejszym skutkiem wydarzeń w latach 1905-1907 była aktywizacja polityczna całego społeczeństwa polskiego.
 • W strajkach powszechnych brały udział prawie wszystkie warstwy społeczne i grupy zawodowe.
 • Ujawniły się podziały na zwolenników niepodległości i zwolenników socjalizmu.
 • Do doraźnych sukcesów rewolucji należy zgoda władz carskich na zakładanie prywatnych szkół z językiem polskim wykładowym i legalną działalność Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Towarzystwa Naukowego w Warszawie. 
 • Walka o polskie szkoły i język narodowy (strajk szkolny w Królestwie Polskim) zakończyła się częściowym powodzeniem. Carat zliberalizował politykę oświatową.

 

 

DYSKUSJA
user avatar
Antoni

11 marca 2018
Dzieki za pomoc
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

54983

Nauczyciel

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Działania w nawiasach

 2. Potęgowanie

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom