Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Wymień różnice w programach politycznych 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Wymień różnice w programach politycznych

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Program polityczny PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) - NURT NIEPODLEGŁOŚCIOWY:

 • Najważniejszym celem PPS było wywalczenie niepodległej Polski.
 • Wolna Polska miała być republiką demokratyczną z parlamentem pełniącym funkcję najważniejszego organu władzy.
 • Niepodległe Państwo Polskie miało być w przyszłości gwaramtem bezpieczeństwa socjalnego robotników po uprzednim przeprowadzeniu reform społecznych.
 • PPS głosił równość wszystkich obywateli względem prawa.
 • Gwarantował szerokie swobody religijne - wolność wyznania, słowa oraz druku.
 • Ręczył możliwość zakładania stowarzyszeń i partii politycznych.
 • Zapewniał prawo robotników do strajku.

Program polityczny SDKPiL (Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy) - NURT REWOLUCYJNY:

 • SDKPiL dażyła do obalenia caratu i utworzenia rosyjskiej republiki demokratycznej. 
 • Gwarantowała współpracę rewolucjonistów z różnych państw (internacjonalizm).
 • Dążyła do przygotowania rewolucji proletariackiej, w wyniku której miała powstać ogólnoświatowa republika socjalistyczna.
 • Zapowiadała likwidację własności prywatnej.
 • Uważała, że cele społeczne są ważniejsze od narodowych.
 • Odrzucała walkę o niepodległość.