Historia

Śladami przeszłości 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Zasady nacjonalizmu 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

1. Odpowiedz, w jaki sposób Roman Dmowski wyjaśnia pojęcie "nowoczesnego patriotyzmu", nazwanego przez niego "nacjonalizmem".

Według Romana Dmowskiego "narodowy patriotyzm" - "nacjonalizm" charakteryzował się umiłowaniem narodu. To naród stanowił dla endecji wartość nadrzędną. Naród jako żywy organizm społeczny, posiadał rozwiniętą na przestrzeni wieków odrębność duchową oraz kulturową. Naród hartował i wzmacniał Polaków. Zespalał polską kulturę, tradycję oraz język w jedną, niepodzielną całość. Głównym celem nowoczesnego patriotyzmu stało się odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dmowski pisał: "Jego rola [narodu] nie kończy się z bliższą lud dalszą chwilą odzyskania niepodległości - ta jest dla niego jedynie etapem, poza którym praca i walka trwa nadal".

2.  Wymień opisane przez Dmowskiego obowiązki jednostki wobec narodu. 

  • Głównym zadaniem jednostki jest pogłębianie życia narodowego Polaków;
  • Jednostka powinna dbać o wzrost materialnego i duchowego dobra narodu;
  • Jednostka powinna dążyć do ścisłego związku ze społeczeństwem z którym funkcjonuje na codzień - powinna traktować wszystkie sprawy społeczeństa jako swoje;
  • Każdy człowiek powinien rozwijać w sobie patriotym, bronić dobra narodowego przed antypolską polityką zaborców;
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21878

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie