Historia

Wyjaśnij przyczyny zacofania gospodarczego 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij przyczyny zacofania gospodarczego

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

?
 Zadanie

Przyczyny zacofania gospodarczego w zaborze austriackim:

 

 • Na obszarze Galicji dominowało rolnictwo (utrzymywała się jeszcze trójpolówka).
 • Wsie były przeludnione.
 • Rozdrobione gospodarstwa nie mogły stanowić źródła dochodu dla wszystkich mieszkańców.
 • Rozwijał się głównie przemysł rolno - spożywczy, głównie gorzelnictwo, cukrownictwo i młynarstwo.
 • Pod koniec XIX wieku nabrało znaczenia wydobycie ropy naftowej w Krośnie oraz jej przerób w rafineriach w Jaśle. 
 • Oprócz ropy naftowej wydobywano także węgiel kamienny, sól i wosk ziemny.
 • Na Śląsku Cieszyńskim produkowano koks, natomiast w Krakowie rozwinęła się produkcja maszyn i narzędzi rolniczych.
 • Na ten stan zacofania gospodarczego Galicji, mocno odbiegający od sytuacji panujących w pozostałych zaborach - wpłynęło przede wszystkim peryferyjne położenie Galicji oraz brak zainteresowania rozwojem gospodarczym tych terenów ze strony Wiednia.
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie