Historia

Oceń politykę mocarstw kolonialnych wobec 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Oceń politykę mocarstw kolonialnych wobec

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Polityka mocarstw kolonialnych wobec podbitych ludów i państw prowadziła do wielkiej eksploatacji oraz wyniszczenia opanowanych terenów. Ponadto, działania kolonizatorów niejednokrotnie wywoływały liczne konflikty zbrojne. Miejscowa ludność stawiała zbrojny opór Europejczykom narzucającym jej obce rządy.

 • Do najbardziej krwawych wojen kolonialnych należał konflikt Wielkiej Brytanii z Burami - holenderskimi osadnikami w południowej Afryce. W 1910 roku z Kraju Przylądowego i ostatecznie podbitych republik burskich stworzono Związek Południowej Afryki.
 • W 1857 roku w Indiach przeciwko władzy Anglików wybuchło powstanie sipajów.
 • W Sudanie przeciwko władzy Egipcjan wspieranych przez Anglików wystąpił ruch islamski, kierowany przez Mahdiego.
 • W I połowie XIX wieku państwa europejskie prowadziły z Chinami tzw. wojny opiumowe.
 • W 1898 roku wybuchło kolejne, chińskie "powstanie bokserów", które również było wymierzone przeciwko białym osadnikom. Zostało stłumione przez międzynarodowe siły wojskowe: brytyjskie, francuskie, niemieckie, rosyjskie, amerykańskie i japońskie. 

Wydarzenia te stały się przyczyną wielu kontrowersji występujących przy ocenie kolonializmu z przełomu XIX i XX wieku. Niestety, kolonialzm europejski powodował brutalny wyzysk ludności tubylczej i niszczenie jej kultury. Biały człowiek spełniając misję cywilizacyjną powodował przyspieszenie przeobrażeń reszty świata według własnych wzorców kulturowych.

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie