Historia

Śladami przeszłości 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Omów powstanie i funkcjonowanie brytyjskiego 4.67 gwiazdek na podstawie 3 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Omów powstanie i funkcjonowanie brytyjskiego

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Na przełomie XIX i XX wieku kolonializm stał się zjawiskiem ogólnoświatowym. Mocarstwa europejskie podporządkowały sobie słabo rozwinięte kraje Afryki i Azji. Największym kolonialnym mocarstwem świata stała się w XIX wieku Wielka Brytania. Swój rozkwit przeżywała szczególnie w czasach panowania królowej Wiktorii Hanowerskiej. Pod rządami tej monarchini Wielka Brytania stała się największym imperium światowym, jej posiadłości rozciągały się od Ameryki Północnej, przez Afrykę, Azję aż po Australię. Na początku XX wieku imperium brytyjskie zajmowało 1/4 powierzchni ziemi i było zamieszkiwane przez 1/4 ludności całego globu. Na podbitych terenach wprowadzano język angielski a administracja państwowa fukcjonowała zgodnie z brytyjskimi zasadami. Siłę armii brytyjskiej w okresie rozkwitu imperium stanowiły wojska kolonialne. Jej rekruci wywodzili się najczęściej spośród rdzennej ludności podbitych terenów, dowództwo nad oddziałami sprawowali brytyjscy oficerowie. Najliczniejszymi oddziałami kolonialnymi walczącymi w służbie angielskiej były wojska hinduskie. Żołnierzy tych jednostek nazywano sipajami. Do brytyjskiej armii przyjmowano także mieszkańców Pakistanu oraz Gurkhów. 

Brytyjskie imperium kolonialne obejmowało:

 • Indie - nazywane "perłą korony brytyjskiej", stanowiły najcenniejszą kolonię angielską. 
 • Kanadę - do końca pozostała wierna imperium brytyjskiemu, była pierwszą kolonią, która uzyskała status dominium.
 • Australię - początkowo stanowiła brytyjską kolonię karną, do której zsyłano przestępców z obszarów metropolii. Z czasem stała się głównym celem osadników. Na terenach Australii zakładano obszerne gospodarstwa rolne, na których hodowano owce i bydło.
 • Egipt - przez jego terytorium biegł Kanał Sueski, który o tysiące kilometrów skracał drogę z Europy do Indii. Z czasem, Anglicy stali się głównymi właścicielami kanału i przejęli całkowitą kontrolę nad jednym z najważniejszych szlaków morskich w ówczesnym świecie. 
 • Kraj Przylądkowy - oprócz doskonale rozwijającego się rolnictwa do głównych bogactw tej kolonii należały złoża diamentów oraz złota.
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21496

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Zobacz także
Udostępnij zadanie