Historia

Omów powstanie i funkcjonowanie brytyjskiego 4.67 gwiazdek na podstawie 3 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Omów powstanie i funkcjonowanie brytyjskiego

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Na przełomie XIX i XX wieku kolonializm stał się zjawiskiem ogólnoświatowym. Mocarstwa europejskie podporządkowały sobie słabo rozwinięte kraje Afryki i Azji. Największym kolonialnym mocarstwem świata stała się w XIX wieku Wielka Brytania. Swój rozkwit przeżywała szczególnie w czasach panowania królowej Wiktorii Hanowerskiej. Pod rządami tej monarchini Wielka Brytania stała się największym imperium światowym, jej posiadłości rozciągały się od Ameryki Północnej, przez Afrykę, Azję aż po Australię. Na początku XX wieku imperium brytyjskie zajmowało 1/4 powierzchni ziemi i było zamieszkiwane przez 1/4 ludności całego globu. Na podbitych terenach wprowadzano język angielski a administracja państwowa fukcjonowała zgodnie z brytyjskimi zasadami. Siłę armii brytyjskiej w okresie rozkwitu imperium stanowiły wojska kolonialne. Jej rekruci wywodzili się najczęściej spośród rdzennej ludności podbitych terenów, dowództwo nad oddziałami sprawowali brytyjscy oficerowie. Najliczniejszymi oddziałami kolonialnymi walczącymi w służbie angielskiej były wojska hinduskie. Żołnierzy tych jednostek nazywano sipajami. Do brytyjskiej armii przyjmowano także mieszkańców Pakistanu oraz Gurkhów. 

Brytyjskie imperium kolonialne obejmowało:

 • Indie - nazywane "perłą korony brytyjskiej", stanowiły najcenniejszą kolonię angielską. 
 • Kanadę - do końca pozostała wierna imperium brytyjskiemu, była pierwszą kolonią, która uzyskała status dominium.
 • Australię - początkowo stanowiła brytyjską kolonię karną, do której zsyłano przestępców z obszarów metropolii. Z czasem stała się głównym celem osadników. Na terenach Australii zakładano obszerne gospodarstwa rolne, na których hodowano owce i bydło.
 • Egipt - przez jego terytorium biegł Kanał Sueski, który o tysiące kilometrów skracał drogę z Europy do Indii. Z czasem, Anglicy stali się głównymi właścicielami kanału i przejęli całkowitą kontrolę nad jednym z najważniejszych szlaków morskich w ówczesnym świecie. 
 • Kraj Przylądkowy - oprócz doskonale rozwijającego się rolnictwa do głównych bogactw tej kolonii należały złoża diamentów oraz złota.
DYSKUSJA
user avatar
Maria

5 kwietnia 2018
Dzięki za pomoc
user avatar
Zuzanna

1 lutego 2018
Dziękuję!
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326729232
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

56387

Nauczyciel

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym otrzymujemy pewien iloraz oraz resztę. 


Sposób wykonywania dzielenia z resztą:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.

 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (pewna część nam pozostanie). Maksymalna liczba 3, które zmieszczą się w 23 to 7.

 3. `7*3=21` 

 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi `23-21=2` , zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.

 5. Poprawny zapis działania: `23:3=7 \ "r" \ 2` $$r.2$$


Przykłady:

 • `5:2=2 \ "r" \ 1` 
  Sprawdzenie:  `2*2+1=4+1=5` 

 • `27:9=3 \ "r" \ 0` 
  Sprawdzenie:  `3*9+0=27+0=27` 

 • `53:5=10 \ "r" \ 3` 
  Sprawdzenie: `10*5+3=50+3=53` 

 • `102:20=5 \ "r" \ 2` 
  Sprawdzenie:  `5*20+2=100+2=102` 


Zapamiętaj!!!

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom