Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2017

Podaj przyczyny klęski wojsk polskich 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Podaj przyczyny klęski wojsk polskich

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Przyczyny klęski wojsk polskich w wojnie z Rosją.

  • O klęsce powstania listopadowego przesądziły przede wszystkim błędne decyzje polskich generałów oraz zdecydowana przewaga liczebna Rosjan.
  • Zaniechania dowódców powstania listopadowego pozwalały Rosjanom szybko uzupełniać siły, wskutek czego zmarnowany został wysiłek wielu żołnierzy i oficerów. 
  • Niekorzystna sytuacja międzynarodowa. Powstańcy liczyli na pomoc Francji oraz Wielkiej Brytanii, jednak rządy tych państw nie zrobiły nic, aby pomóc powstańcom. 
  • Brak wiary w wygraną oraz brak szerszego poparcia zrywu narodowowyzowleńczego wśród Polaków.
  • Przyczyną powstańczej klęski były również nawarstwiające konflikty pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi, które uniemożliwiły wspólną pracę na rzecz zwycięstwa Polaków.