Historia

Przedstaw okoliczności powstania ruchu robotniczego. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Przedstaw okoliczności powstania ruchu robotniczego.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
Tekst źródłowy.
 Zadanie

Okoliczności powstania ruchu robotniczego.

Szybki rozwój przemysłu w pierwszej połowie XIX w. spowodował wyraźny podział społeczeństwa na dwie grupy: zamożnych właścicieli fabryk (fabrykantów, kapitalistów) oraz (znacznie liczniejszą) ubogich robotników. Ludność wiejską przyciągała do miasta - perspektywa większego zarobku oraz możliwość polepszenia warunków życia.

W okresie rewolucji przemysłowej robotnicy pracujący w fabrykach i kopalniach byli wyzyskiwani, pracowali czternaście lub nawet szesnaście godzin na dobę, w przegrzanych, dusznych, pełnych hałasu pomieszczeniach. Mieszkali w zatłoczonych przyfabrycznych dzielnicach, w tragicznych warunkach higienicznych. Głodowe zarobki zmuszały robotników, do posyłania do pracy swoich (nawet kilkuletnich) dzieci.

Z czasem, wśród rozgoryczonych robotników zaczęły wybuchać bunty oraz strajki. Niejednokrotnie protesty przeradzały się w wystąpienia zbrojne, tj. powstanie tkaczy w Lyonie w 1831 i 1834 r. oraz powstanie tkaczy śląskich w 1844 r.

Walka o poprawę warunków pracy przyczyniła się do wzrostu świadomości społecznej i zakładania przez robotników organizacji walcząc o podstawowe prawa. W ten sposób powstał ruch robotniczy, będący zorganizowaną działalnością pracowników fabryk i zakładów dążących do uzyskania własnych praw.

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie