Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Wymień dokonania Kazimierza Wielkiego 4.56 gwiazdek na podstawie 27 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wymień dokonania Kazimierza Wielkiego

Tekst źródłowy
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Dokonania Kazimierza Wielkiego:

 • Kazimierz Wielki wzmocnił wewnętrznie Królestwo Polskie oraz zabezpieczył jego granice;
 • Dzięki zabiegom dyplomatycznym tego monarchy- król Czech - Jan Luksemburski zrzekł się pretensji do polskiej korony;
 • Kazimierz Wielki zawarł pokój z zakonem krzyżackim;
 • Podbił Ruś Halicką a także część Wołynia i Podola z bogatymi ośrodkami handlowymi - Przemyślem, Lwowem, Haliczem oraz Kamieńcem Podolskim;
 • Unowocześnił państwo - ustanowił stały podatek od dóbr ziemskich - poradlne, wprowadził w obieg srebrną monetę - grosz polski;
 • Król dbał o rozwój handlu. Wielu ośrodkom miejskim, znajdującym się na szlakach handlowych nadano przywilej składu, wprowadzono także prawo przymusu drogowego;
 • W czasie panowania Kazimierza Wielkiego spisano dwa kodeksy prawne - statuty zostały wydane oddzielnie dla Małopolski (w Wiślicy) i oddzielnie dla Wielkopolski (w Piotrkowie);
 • W 1364 roku król ufundował Akademię Krakowską - pierwszy na ziemiach polskich uniwersytet;
 • Za panowania Kazimierza Wielkiego wzrosło znaczenie Królestwa Polskiego na arenie międzynarodowej. Wyrazem tego był m.in. zjazd monarchów w Krakowie w 1364 roku;
 • Wzmocnił i rozbudował Wawel. Na terenie całego kraju wznoszono kolegiaty i kościoły parafialne;
 • Dbał o rozwój osadnictwa - powstawały nowe wsie, co sprzyjało rozwojowi produkcji rolnej;
 • Wzmocnił władzę krołewską, wprowadził podział wojska na chorągwie;
 • Czasy Kazimierza Wielkiego to także okres rozkwitu sztuki gotyckiej w Polsce: architektury, rzeźby, malarstwa i złotnictwa;
DYSKUSJA
user profile image
Alina

17 listopada 2017
dzieki :):)
user profile image
antonina

28 wrzesinia 2017
dzieki!!!
user profile image
Celina

1

22 wrzesinia 2017
Dzięki :)
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21421

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie