Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Przedstaw okoliczności zawarcia unii lubelskiej. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przedstaw okoliczności zawarcia unii lubelskiej.

Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Na utworzenie jednego państwa polsko - litewskiego wpłynęły: 200-letnia tradycja wspólnych rządów, wspólne zagrożenie ze strony Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, polonizacja szlachty litewskiej i ruskiej, widoki ekspansji gospodarczej szlachty polskiej i Kościoła katolickiego oraz chęć uwolnienia się średniej szlachty litweskiej od przewagi magnaterii (bojarów). Ponadto, król Zygmunt August nie miał męskiego potomka, co groziło wygaśnięciem dynastii Jagiellonów i rozpadem unii personalnej obu krajów. Unię realną ostatecznie zaprzysiężono 1 lipca 1569 roku. Powstało państwo - Rzeczypospolita Obojga Narodów (Korona i Litwa), posiadające wspólne: władcę, sejm i senat, monetę, obszar gospodarczy oraz politykę zagraniczną. Osobne pozostały urzędy, wojsko, skarb i sądownictwo. Powstało ogromne - wielonarodowościowe i wielowyznaniowe państwo w Europie.