Akt unii lubelskiej - Zadanie Praca z tekstem źródłowym: Śladami przeszłości 2 - strona 192
Historia
Wybierz książkę
Akt unii lubelskiej 4.89 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

1. Opisz przedstawiony w akcie unii lubelskiej sposób wybierania wspólnego władcy.

- Władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów  wybierany był zarówno przez Polaków jak i Litwinów na terenie Korony. Koronacja odbywała się na Zamku Królewskim w Krakowie. 

2. Wyjaśnij, jaką rolę odgrywały pieczęcie przytwierdzone do aktu unii. 

- Akt unii lubelskiej został potwierdzony 77 pieczęciami. 

Przytwierdzenie siedemdziesięciu siedmiu pieczęci do aktu unii lubelskiej przez wszystkich senatorów i posłów miało na celu wzmocnienie wiarygodności podpisanego dokumentu. Rzeczpospolita stała się związkiem dwóch równorzędnych państw: Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego podstawą była unia realna, oparta na wspólności władz naczelnych – króla oraz sejmu. Polski historyk, wybitny znawca dziejów nowożytnych, Władysław Konopczyński napisał: “Nigdy w dziejach odrębne narody nie zawarły trwalszego ślubu przy mniejszym zastosowaniu nacisku. Stało się wedle życzenia setek tysięcy, z ujmą tylko dla garści uprzywilejowanych i dla ich pychy”.

DYSKUSJA
opinia do rozwiązania undefined
Gość

24 marca 2018
dzieki
komentarz do rozwiązania undefined
Dominika

18 marca 2018
Dzięki za pomoc :):)
komentarz do zadania undefined
asia

5 marca 2018
Dzięki za pomoc!
opinia do odpowiedzi undefined
ela

22 lutego 2018
Dzięki za pomoc!
klasa:
4 szkoły podstawowej
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

74848

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$P_p$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $P_1$, $P_2$ i $P_3$ to pola ścian prostopadłościanu.

$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $P_p=6•P$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $P_p = 6•a•a = 6•a^2$ (a - bok sześcianu).

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $ 3,41-1,54=? $
  odejmowanie-ulamkow

  $ 3,41-1,54=1,87 $  

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY2834ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA5632WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE777KOMENTARZY
komentarze
... i7923razy podziękowaliście
Autorom